ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД ЯК ВТОРИННА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ ЦЕГЛИ

Downloads

Downloads per month over past year

Засідко, І. Б. and Полтуренко, М. С. and Мандрик, О. М. and Zasidko, I. B. and Polturenko, M. S. and Mandryk, O. M. (2017) ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД ЯК ВТОРИННА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ ЦЕГЛИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 104-113.

[img]
Preview
Text
Vt7912zah.pdf

Download(159kB) | Preview

Abstract

Осади стічних вод (ОСВ), що утворюються на очисних спорудах комунальних підприємств є відходами, кількість і накопичення яких на мулових майданчиках з року в рік зростає. Діючі мулові майданчики для зневоднення осадів часто не мають гідроізоляції і є джерелом забруднення ґрунтових вод та повітря. З огляду на це, осади міських стічних вод є небезпечними в санітарно-гігієнічному і екологічному відношенні і вимагають, з метою запобігання неконтрольованих забруднень, спеціальної обробки та пошуку нових напрямів їх утилізації. Основними напрямами утилізації ОСВ є дорожнє будівництво та сільське господарство. Одним із перспективних напрямів використання ОСВ є виробництво цегли. В даний час в склад шихти для отримання цегли вводять золу і шлаки теплових електростанцій, металургійні шлаки, відходи гірничодобувних галузей промисловості, вуглезбагачувальних фабрик та осади станцій аерації. В роботі обґрунтовано можливість утилізації ОСВ у виробництві цегли. Введення модифікуючої добавки в керамічну масу дозволило покращити якісні характеристики цегли повнотілої рядової: підвищити пористість, знизити щільність та зменшити теплопровідність. Використання ОСВ при отриманні цегли вирішує екологічні про- блеми, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища, розширює сировинну базу для керамічних матеріалів.

Title in English

SEDIMENTS FROM EFFLUENTS AS A SECONDARY RAW MATERIAL IN BRICK MAKING

English abstract

Sediments from effluents that are formed at treatment facilities of communal enterprises are sediments that increase and accumulate every year on sludge drying beds. The operating sludge drying beds for sediments dehydration often are lacking hydro isolation and are the source of pollution of soil waters and air. Based on above mentioned, the sediments of urban effluents are dangerous in terms of sanitation and hygiene and environment requiring special processing and search of new ways of utilization with aim of uncontrolled pollution prevention. The main trends in utilization of sediments from effluents are: road construction and agriculture. One of the perspective use of sediments from effluents is brick making. At present, the elements of charging material for brick making include ash and slag of thermal power plants, smelter slag, mining industrial wastes, coal washing plants and aeration stations sediments. In our work, we substantiate the possibility of use of sediments from effluents in brick making. Adding the modifying agent to ceramic mass has enabled improvement of quality characteristics of solid common brick: increase of voids content, decrease of density and thermal conductivity reduction. The use of sediments from effluents in brick making will solve the environmental problems connected with environment pollution and expand the range of raw products for ceramic materials.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: утилізація, термічний піроліз, модифікуюча добавка, керамічна маса, utilization, thermal pyrolisis, modifying agent, ceramic mass
УДК: 628.336.32:666.71
Бібліографічний опис: Засідко І. Б. ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД ЯК ВТОРИННА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ ЦЕГЛИ / І. Б. Засідко , М. С. Полтуренко, О. М. Мандрик // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2017. - Вип. 3(79). - С. 104-113.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2017 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2017
Depositing User: libr_edit О. С. Дерлюк
Date Deposited: 15 Jun 2018 08:03
Last Modified: 15 Jun 2018 08:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10007

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year