Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний та стратегічний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INNOVATION AND STRATEGIC MANAGEMENT" Specialty 281 «Public management and administration»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-08-19 Щербакова, А. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний та стратегічний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INNOVATION AND STRATEGIC MANAGEMENT" Specialty 281 «Public management and administration». [Робочі програми]

[img] Text
06-08-19.pdf

Download(540kB)

Анотація

Дисципліна «Інноваційний та стратегічний менеджмент» направлена на оволодіння теоретичними знаннями з питань організації й управління стратегічною та інноваційною діяльністю підприємства, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного та інноваційного менеджменту в діяльності підприємства. Після вивчення дисципліни студент зможе: визначати та обирати стратегії розвитку організації; обґрунтовувати управлінські рішення в сфері інноваційної діяльності; планувати, організовувати та контролювати інноваційну діяльність на підприємстві; оцінювати ефективність інноваційних проектів. Discipline "Innovation and strategic management" is aimed at mastering the theoretical knowledge on the organization and management of enterprise’s strategic and innovative activities, acquiring the practical skills of using the concept of strategic and innovative management in the enterprise’s activities. After studying the discipline, the student will be able to: identify and select strategies of organization’s development; substantiate managerial decisions in the field of innovation activity; evaluate the effectiveness of innovation projects.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-08-19, інновація, стратегія, менеджмент, нововведення, конкурентоспроможність, ефективність, адміністрування
Шифр: 06-08-19
Тематики: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 13 Лип 2018 09:00
Останні зміни: 13 Лип 2018 09:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10242
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року