Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INVESTMENT MANAGEMENT" Specialty 073 «Management»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-08-22 Щербакова, А. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INVESTMENT MANAGEMENT" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

[img] Text
06-08-22 (1).pdf

Download(741kB)

Анотація

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» належить до професійно орієнованих навчальних дисциплін. ЇЇ метою є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у сфері управління інвестиційною діяльністю підприємств, компетенцій прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів та управління ними. В навчальній дисципліні викладаються сучасні методи розробки інвестиційної стратегії підприємства, управління його реальними та фінансовими інвестиціями, формування інвестиційної програми та портфелю, а також управління ними. The discipline "Investment Management" is a professionally oriented educational discipline. Its aim is to form among students the contemporary economic thinking and systems of special knowledge about investment activity management of enterprises, and competence in decision-making on the investment projects’ implementation and management. The educational discipline teaches modern methods of developing the company’s investment strategy, managing its real and financial investments, forming and managing the investment program and portfolio.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-08-22, інвестицій, інвестиційний менеджмент, інвестиційна стратегія, інвестування, investments, investment management, investment strategy, investing
Шифр: 06-08-22
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 13 Лип 2018 09:04
Останні зміни: 13 Лип 2018 09:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10250
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року