Робоча програма «Технологія бетонних та залізобетонних виробів» із скороченим терміном навчання для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", cпеціалізація "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів". Program of the Discipline "Technology of Concrete and Reinforced Concrete Products" specialty 192 "Construction and Сivil Engineering" specialization "Technologies of Building Constructions, Products and Materials"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-09-08 Безусяк, О. В. (2017) Робоча програма «Технологія бетонних та залізобетонних виробів» із скороченим терміном навчання для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", cпеціалізація "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів". Program of the Discipline "Technology of Concrete and Reinforced Concrete Products" specialty 192 "Construction and Сivil Engineering" specialization "Technologies of Building Constructions, Products and Materials". [Робочі програми]

[img] Text
03-09-08 (1).pdf

Download(915kB)

Анотація

Розвиток науково-технічного прогресу визначає нові більш високі вимоги до рівня підготовки студентів та їх творчого розвитку. Сучасний фахівець повинен добре орієнтуватися у виборі сучасної наукової інформації, вміти обґрунтувати використання раціональних конструктивних, технологічних та організаційних рішень, знати ефективні методи економічної та інвестиційної політики при виборі технології виробництва бетонних та залізобетонних виробів. Повноцінне засвоєння дисципліни базується на міждисциплінарних зв’язках з раніше вивченими дисциплінами: "Вища математика", "Фізика", "Органічна та фізична хімія", "Будівельне матеріа- лознавство", "Арматура для залізобетонних конструкцій", "Процеси і апарати у виробництві будівельних матеріалів", "В`яжучі речовини", "Заповнювачі для бетонів", "Бетони і будівельні розчини". The development of scientific and technological progress defines new higher requirements for the level of students' training and their creative development. Modern person must learn the ropes in the choice of modern scientific information to be able to justify the use of rational design, technological and organizational solutions, know effective methods of economic and investment policy in selecting production technology of concrete and concrete products. The full mastering discipline is based on interdisciplinary connections with previously studied disciplines: "Higher Mathematics", "Physics", "Organic and Physical Chemistry," "Construction Materials", "Fittings for concrete structures", "Processes and machines in the production of building materials "" V`yazhuchi substances "," Fillers for concrete, "" concrete and mortar. "

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-09-08, транспортно-технологічна схема, технологі- чна лінія, технологічні пости, бетонні та залізобетонні вироби, transport and technological scheme, technological line, technological posts, concrete and reinforced concrete products
Шифр: 03-09-08
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Технології будівельних виробів і матеріалознавства
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 16 Лип 2018 08:49
Останні зміни: 16 Лип 2018 08:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10264
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року