Робоча програма навчальної дисципліни ”Програмування мікроконтролерів” для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Program of the Discipline "Microcontroller programming" specialty 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-61 Реут, Д. Т. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни ”Програмування мікроконтролерів” для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Program of the Discipline "Microcontroller programming" specialty 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies". [Робочі програми]

[img] Text
04-03-61 (1).pdf

Download(742kB)

Анотація

Мікроконтролери нині є наймасовішими мікропроцесорними пристроями, щорічний випуск яких у декілька разів перевищує випуск універсальних мікропроцесорів. Поєднання низької вартості та гнучкості призвело до поширення мікроконтролерів практично у всі сфери техніки, від медичних термометрів до автопілотів коптерів. Розробка пристроїв на базі мікроконтролерів вимагає знання електроніки для проектування апаратної частини та вміння запрограмувати мікроконтролер на одній з мов, найчастіше C або C++. Навчальна дисципліна «Програмування мікроконтролерів» передбачає вивчення принципів і методів розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів, ознайомлення із програмними та апаратними засобами розробки, відлагодження і програмування сучасних мікроконтролерів, які використовуються у засобах вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобах автоматизації, побутових пристроях та промисловому обладнанні. Microcontrollers are now the most mass microprocessor devices, the annual output of which is several times higher than the release of universal processors. The combination of low cost and flexibility led to the proliferation of microcontrollers in virtually all areas of technology, from medical thermometers to autopilot system for multicopters. The development of devices based on microcontrollers requires knowledge of electronics for hardware design and the ability to program a microcontroller in one of the languages, most often C or C ++. The discipline "Programming of microcontrollers" provides for the study of principles and methods for developing software for microcontrollers, knowledge with software and hardware for the development, debugging and programming of modern microcontrollers used in measuring equipment, microprocessor automation, household devices and industrial equipment.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-61, мікроконтролер, вбудовувані системи, мова програмування C, розробка мікропроцесорних пристроїв, AVR, ARM Cortex-M, система реального часу, microcontroller, embedded systems, programming language C, development of microprocessor devices, AVR, ARM Cortex-M, real-time system
Шифр: 04-03-61
Тематики: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 16 Лип 2018 08:51
Останні зміни: 16 Лип 2018 08:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10266
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року