Робоча програма «Історія класичної філософії» для студентів спеціальності "Релігієзнавство" денної форми навчання НУВГП. Program of the Discipline "HISTORY OF CLASSICAL PHILOSOPHY" Speciality 031 "RELIGIOUS STUDIE"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-07-12 Наконечна, О. П. (2018) Робоча програма «Історія класичної філософії» для студентів спеціальності "Релігієзнавство" денної форми навчання НУВГП. Program of the Discipline "HISTORY OF CLASSICAL PHILOSOPHY" Speciality 031 "RELIGIOUS STUDIE". [Робочі програми]

[img] Text
06-07-12.pdf

Download(787kB)

Анотація

Метою вивчення «Історії класичної філософії» є ознайомлення студентів з історичним розвитком філософських проблем та визначними філософськими персоналіями через освоєння відповідних філософських ідей та концепцій, формування навиків аналітичного мислення і методологічної культури, прилучення до гуманістичного змісту філософського світогляду. Філософія дає цілісне, системне уявлення про світ, місце в ньому людини, включаючи соціокультурні параметри життя суспільства й особистості. The purpose of the study of «History of Classical Philosophy» is to familiarize students with the historical development of philosophical problems and outstanding philosophical personalities through the development of relevant philosophical ideas and concepts, the formation of the skills of analytical thinking and methodological culture, the attachment to the humanistic content of the philosophical worldview. Philosophy gives a holistic, systematic representation of the world, the place in it of man, including the socio-cultural parameters of life of society and personality.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-07-12, філософія, мудрість, світогляд, людина, буття, свідомість, самосвідомість, метафізика, пізнання, методологія, суспільство, особистість, духовність,philosophy, wisdom, worldview, person, being, consciousness, metaphysics, cognition, self-consciousness, methodology, society, personality, spirituality
Шифр: 06-07-12
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 20 Лип 2018 11:19
Останні зміни: 20 Лип 2018 11:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10334
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року