Робоча програма навчальної дисципліни «Управління ризиками в проекті» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами». Program of the Discipline «RISK MANAGEMENT IN THE PROJECT» specialty 073 «MANAGEMENT» specialization «PROJECT MANAGEMENT»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-08-08 Король, Б. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління ризиками в проекті» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами». Program of the Discipline «RISK MANAGEMENT IN THE PROJECT» specialty 073 «MANAGEMENT» specialization «PROJECT MANAGEMENT». [Робочі програми]

[img] Text
06-08-08.pdf

Download(737kB)

Анотація

Викладання дисципліни «Управління ризиками в проекті» є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері управління проектами. Основне призначення курсу – дати студентам знання про суть, основні принципи і функції управління проектними ризиками, форми й методи ризик-менеджменту, основні методологічні підходи до його застосування. Курс «Управління ризиками в проекті» є дисципліною фахової підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління проектами». В найпоширенішій у світі «важкій» методології управління проектами за стандартом PMBoK управління ризиками є окремою галуззю знань і належить до групи процесів планування (5 процесів) та моніторингу і контролю (1 процес).Teaching the discipline "Risk Management in the project" is an integral part of the training of highly skilled professionals in the field of project management. The main purpose of the course – to give students knowledge about the essence, the basic principles and functions of project risk management, forms and methods of risk management, the main methodological approaches to its application. The course "Risk Management in the Project" is a discipline of professional training of specialists specializing in "Project Management". In the world's most widespread "severe" PMBoK project management methodology, risk management is a distinct field of knowledge and belongs to a group of planning processes (5 processes) and monitoring and control (1 process).

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-08-08, планування управління ризиками, ідентифікація ризиків, якісний аналіз ризиків, кількісний аналіз ризиків, планування реагування на ризики, контроль ризиків, plan risk management, identify risks, perform qualitative analysis, perform quantitative analysis, plan risk responses, control risks
Шифр: 06-08-08
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 20 Лип 2018 11:21
Останні зміни: 20 Лип 2018 11:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10336
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року