Робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення», галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» Branch of Knowledge 0401 «Natural Sciences» Specialty 103 «Earth Sciences»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-06-35 Орлова, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення», галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» Branch of Knowledge 0401 «Natural Sciences» Specialty 103 «Earth Sciences». [Робочі програми]

[img] Text
03-06-35.pdf

Download(737kB)

Анотація

Водопостачання, як галузь, забезпечує стабільне функціонування промисловості, задовольняє соціальні, гігієнічні, культурно-естетичні та інші потреби населення. Для забезпечення водою населення та промислово-господарського комплексу необхідно мати цілий ряд споруд для забору води, її підняття, очищення, накопичуванню, транспортуванню, розподілу. Набір цих споруд залежить від наявності і якісних показників водних джерел, вимог споживачів до води та кількості споживачів, складу самих споживачів, наявності обладнання, матеріалів тощо. Робоча програма з курсу «Водопостачання та водовідведення» розкриває вміст, структуру та послідовність викладання та вивчення предмету. Сформульовані мета та задачі вивчення дисципліни, викладені теоретичні припущення, методичні прийоми та особливості господарсько-питного водопостачання та водовідведення. Наведена тематика практичних занять. Рекомендовані теми для самостійної роботи студентів. Наведено список основної та допоміжної літератури. Water supply as a branch of industry provides the stable functioning of the industry satisfies the social, hygienic, cultural, aesthetic and other needs of the population. In order to provide water to the population and the industrial complex it is necessary to have a number of facilities for receiving water, raising, cleaning, storing, transporting, distributing. The set of these structures depends on availability and qualitative indicators of water sources, requirements of consumers to water and the number of consumers, the composition of the consumers themselves, the availability of equipment, materials. The working program of a course “Water Supply and Water Disposal” describes the content, structure and sequence of a lecturing and studying of this discipline. The aim and tasks of studying this discipline are formulated, theory and techniques of a production, processing, saving, providing, transportation and distribution of the drinking water are formulated. The program concretizes the purposes and tasks, subjects of lectures, the given topics of practical classes., final written projects, a self-independent student`s works and inspecting materials of current-final controls, and also contains the description of a leaning-methodical equipment of the course.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03–06-35, водопостачання, водовідведення, норми водо-споживання, схеми водопостачання, схеми водовідведення, водоза-бірні споруди, очищення води, стічна вода, water supply, water disposal, sewerage, norms of water consumption, water supply schemes, sewerage schemes, water intake structures, water purification, sewage water
Шифр: 03-06-35
Тематики: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Водопостачання, водовідведення та бурової справи
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 27 Лип 2018 09:00
Останні зміни: 22 Січ 2019 12:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10371
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року