РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Основи програмної інженерії" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)”, Program of the Discipline "Fundamentals of software engineering" specialty 20121 "Software Engineering (Internet of Things)"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-01-50 Демчук, О. С. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Основи програмної інженерії" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)”, Program of the Discipline "Fundamentals of software engineering" specialty 20121 "Software Engineering (Internet of Things)". [Робочі програми]

[img] Text
04-01-50.pdf

Download(615kB)

Анотація

Дана програма розрахована на студентів 1-го курсу спеціальності 20121 “Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)”. Розглядаються визначення програмної інженерії, її дисциплін та областей ядра знань SWEBOK. Обґрунтовано їхній зміст, базові поняття та складові елементи. Вивчаються питання аналізу предметної області, формулювання вимог, проектування, верифікація і тестування, оцінювання якості та керування проектом. Визначено основні положення життєвого циклу, якості та керування згідно з головними стандартами програмної інженерії. Програма передбачає вивчення основ програмної інженерії інформатики в рамках всіх необхідних компетенцій. Курс основ програмної інженерії є базовим у вивченні спеціального програмного забезпечення та комп’ютерних технологій в галузі підготовці кваліфікованого фахівця інженера-програміста. This program is intended for students of the first year of specialty 121 "Software Engineering (Internet of Things)". The definition of software engineering, its disciplines and areas of knowledge kernel SWEBOK are considered. Their contents, basic concepts and constituent elements are substantiated. The questions of domain analysis, requirements formulation, designing, verification and testing, quality assessment and project management are studied. The main provisions of the life cycle, quality and management in accordance with the main standards of software engineering are determined. The program involves studying the basics of software engineering in the framework of all the necessary competences. The course of software engineering basics is the basic training of a qualified specialist in programmer engineer.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-01-50, програмна система, ядро знань SWEBOK, життєвий цикл ПС, стандарти програмної інженерії, вимоги до ПЗ, моделювання предметної області, проектування ПЗ, теоретичні і прикладні методи програмування, верифікація, валідація, тестування ПЗ, software, program system, SWEBOK knowledge core, software life cycle, software engineering standards, software requirements, domain modeling, software design, theoretical and applied programming methods, verification, validation, software testing
Шифр: 04-01-50
Тематики: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 121 Інженерія програмного забезпечення
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Прикладної математики
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 27 Лип 2018 09:01
Останні зміни: 01 Лист 2018 09:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10372
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року