Робоча програма «Податковий менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за скороченим терміном навчання). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TAX MANAGEMENT" specialty 073 «Management»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-08-39 Мороз, Е. Г. (2018) Робоча програма «Податковий менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за скороченим терміном навчання). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TAX MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

[img] Text
06-08-39-РП (1).pdf

Download(993kB)

Анотація

Дисципліна «Податковий менеджмент» є невід’ємною частиною формування професійної компетентності студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Дисципліна «Податковий менеджмент» направлена на оволодіння теоретичними знаннями з питань планування, організації, регулювання, адміністрування й контролю за стягненням податків і зборів, а також набуття практичних вмінь і навичок щодо ефективного управління податковими відносинами. Після вивчення дисципліни студент зможе: охарактеризувати основні податки, податкові періоди для кожного зних та терміни їх сплати до бюджетів різних рівнів, планувати фінансові кошти підприємства для їх сплати, організовувати своєчасне подання податкової звітності, здійснювати розрахунки щодо оптимізації сплати податків на рівні суб’єкта господарювання, а також обгрунтовувати управлінські рішення у сфері корпоративного менеджменту. Discipline «Tax Management» is an integral part of the formation of professional competence of students of the specialty 073 «Management». The discipline «Tax Management» is aimed at mastering the theoretical knowledge on planning, organization, regulation, administration and control over collection of taxes and fees, as well as acquiring practical skills and skills in the effective management of tax relations. After studying the discipline the student will be able to: characterize the main taxes, tax periods for each of them and the timing of their payment to the budgets of different levels, plan the company's financial resources for their payment, organize timely submission of tax reporting, make calculations for optimizing tax payments at the entity level , as well as substantiate managerial decisions in the field of corporate management. After studying the discipline the student will be able to: characterize the main taxes, tax periods for each of them and the timing of their payment to the budgets of different levels, plan the enterprises’ financial resources for their payment, organize timely submission of tax reports, make calculations for optimizing tax payments at the entity level, as well as substantiate managerial decisions in the field of corporate management.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-08-39, податки, менеджмент, податкова система, податкове планування, податкове адміністрування, податкове регулювання та податковий контроль, taxes, management, tax system, tax planning, tax administration, tax regulation and tax control
Шифр: 06-08-39
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 30 Лип 2018 09:08
Останні зміни: 30 Лип 2018 09:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10403
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року