Методичні вказівки до практичних робіт із дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-05-58 Кахнич, П. Ф. та Люсак, А. В. (2018) Методичні вказівки до практичних робіт із дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-05-58.pdf

Download(1MB)

Анотація

Навчальна дисципліна «Методологія та методика наукових досліджень» належить до комплексних дисциплін. Основна мета вивчення курсу – засвоєння здобувачами вищої освіти базових знань про принципи й методи наукових досліджень, що використовують у процесі управління організаціями, проектами й програмами. Вказана дисципліна передбачає ознайомлення здобувачів вищої освіти з методологічними основами й технологією наукових досліджень, законодавчою базою організації науки, вимогами до оформлення наукових кваліфікаційних робіт. Навчальна дисципліна містить послідовне вивчення основних положень наукової діяльності, починаючи з етапу визначення наукових проблем і гіпотез до представлення результатів наукових досліджень. Процеси управління передбачають широке використання методів наукового аналізу для визначення факторів впливу на результати діяльності, а також методології планування експериментів для отримання запланованих результатів як до проекту, так і до його продукції. Важливе місце в системі підготовки майбутніх магістрів займають практичні заняття. Головне їх завдання – закріплення теоретичних знань, формування навичок і вмінь з тієї чи іншої навчальної теми, опанування апаратом наукових досліджень. Практичні заняття проводять для поглиблення, розширення, деталізації знань, що отримані під час лекції в загальній формі, допомагають формувати навички професійної діяльності. Практичні заняття розвивають абстрактне мислення, здібності до досліджень, дають змогу перевірити знання студентів і є засобом оперативного зворотного зв’язку в навчальному процесі.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 05-05-58, методологія, методика наукових досліджень
Шифр: 05-05-58
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 02 Серп 2018 08:44
Останні зміни: 02 Серп 2018 08:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10446
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року