Робоча програма «Гідрогазодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Hydrogasdynamics" specialty – 145 «Hydropower»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-08 Токар, Л. О. (2018) Робоча програма «Гідрогазодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Hydrogasdynamics" specialty – 145 «Hydropower». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-04-08 (hidrohazodunam) для ГЕ 2018.pdf

Download(786kB) | Preview

Abstract

Вивчення основних законів спокою, рівноваги та руху рідини і газу та їх взаємодія з твердими тілами є однією з важливих частин у підготовці фахівців у галузі електричної інженерії. Дисципліна «Гідрогазодинаміка» надає знання про основні: фізико-механічні характеристики рідини і газу; поняття та розрахункові залежності для гідравлічних розрахунків технічних систем; моделі потоків рідини та газу. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у напірних системах при усталеному русі та користуватися довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. Study of the basic laws of rest, equilibrium and fluid and gas movement and their interaction with solids is one of the important parts in the training of specialists in the field of electrical engineering. Discipline "Hydrogasdynamics" provides knowledge of the main: physical and mechanical characteristics of the liquid and gas; concept and calculation dependencies for hydraulic calculations of technical systems; models of flow of liquid and gas. During the study of this discipline, students are able to determine the parameters and hydraulic elements of the live flow section in pressure systems with steady motion and use the reference literature on the topics being studied. In this case, the knowledge obtained as a result of the study of other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-08, тиск, напір, витрата, режим руху, одномірний потік, швидкість звуку, дозвукова швидкість, надзвукова швидкість, пограничний шар, втрати напору, короткий трубопровід, довгий трубопровід, отвір, насадок, гідравлічний удар, pressure, pressure, flow, mode of movement, one-dimensional flow, sound speed, subsonic speed, supersonic speed, boundary layer, pressure loss, short pipeline, long pipeline, hole, nozzles, hydraulic impact
Шифр: 01-04-08
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Aug 2018 09:11
Last Modified: 03 Aug 2018 09:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10460

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year