Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-08-109 Мороз, Е. Г. (2018) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-08-109_вип_.pdf

Download(1MB)

Анотація

Сучасні економічні умови, в яких функціонують вітчизняні й іноземні суб’єкти господарювання, характеризуються високим рівнем невизначеності й динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища. У ринкових умовах господарювання неабиякої актуальності набуло застосування теоретичних засад і практичних рекомендацій податкового менеджменту, який покликаний забезпечувати постійне надходження платежів до бюджетів і дотримання фізичними і юридичними особами податкового законодавства. Ефективність податкової системи головним чином залежить від ефективного управління у сфері оподаткування, тобто від якісного податкового менеджменту. Податковий менеджмент є одним із найважливіших елементів загальної соціально-економічної стратегії і фінансової політики як держави, так і кожного підприємства. Податковий менеджмент — це частина загальної системи управління ринковою економікою. З його допомогою здійснюються управління фінансовими ресурсами й взаємовідносинами між державою та платниками податків. Податковий менеджмент охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму в галузі фінансів за допомогою податків.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-08-109, податковий менеджмент
Шифр: 06-08-109
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 22 Серп 2018 09:54
Останні зміни: 22 Серп 2018 09:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10588
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року