Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління корпоративним капіталом» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалаврського) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» денної та заочно-дистанційної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-03-203 Меліхова, Т. Л. та Котик, О. В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління корпоративним капіталом» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалаврського) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» денної та заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-03-203_вип.pdf

Download(2MB)

Анотація

Підготовка студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» до практичної діяльності неможлива без вивчення особливостей управління капіталом корпорацій. Навчальна дисципліна «Управління корпоративним капіталом» є невід’ємним складником академічної освіти і основою формування професійних компетентностей у студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». Даний курс має міждисциплінарний характер і є одним із способів поєднання курсів гуманітарного циклу з дисциплінами фахової підготовки студентів. З даної дисципліни видано ряд підручників такими науковцями, як І.О. Бланк, І.А. Ігнатьєва, Л.В. Руденко, З.Є. Шершньова, О.І. Гарафонова та іншими. Конспект лекцій охоплює питання вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку управління корпоративним капіталом, структури капіталу корпорацій та особливості його формування, видів корпоративних цінних паперів; методів оптимізації капіталу корпорацій та ролі фінансового левериджу в залучені позикового капіталу. Призначення даного конспекту відобразити загальні положення навчальної дисципліни і спрямувати студентів до поглибленого вивчення тем даної дисципліни за рекомендованою літературою.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-03-203, управління корпоративним капіталом, корпоративні права, модель корпоративного управління, акціонерні товариства, механізм управління, структура капіталу
Шифр: 06-03-203
За видами робіт: Конспект лекцій
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 05 Вер 2018 13:19
Останні зміни: 05 Вер 2018 13:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10675
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року