Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка регіону» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної заочно-дистанційної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-03-153 Меліхова, Т. Л. (2017) Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка регіону» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-03-153 (1).pdf

Download(1MB)

Анотація

На сучасному етапі розвитку національної економіки набувають актуальності питання ефективності її функціонування. Без сумніву вважається той факт, що основа ефективності діяльності того чи іншого підприємства закладається ще на етапі проектування його просторового розміщення. Оптимальне розміщення підприємства відносно до сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції означає максимальне зниження витрат на виробництво продукції, що врешті-решт і обумовлює економію суспільної праці. Таким чином, раціональне розміщення продуктивних сил стає все більш важливим фактором прискорення соціально-економічного розвитку економіки регіону, що особливо нагально в умовах децентралізації форм управління. Навчальна дисципліна «Економіка регіону» – напрям у системі економічних наук, завданнями якого є постановка та розроблення теоретичних і практичних питань формування і функціонування господарства регіону, враховуючи історичні, демографічні, національні, релігійні, екологічні, природно-ресурсні його особливості та місце в загальнодержавному і міжнародному поділі праці. Відповідно засвоєння студентами знань та вмінь у галузі розміщення виробничої та невиробничої сфер діяльності, оволодіння методами раціонального поєднання галузевого і територіального принципів розвитку економіки регіону, забезпечення збалансованого росту виробництва в галузях регіону сприятиме формуванню світогляду щодо регіонального розвитку економіки. Без знань особливостей і умов функціонування економіки регіону важко уявити сучасного економіста, фінансиста вищої кваліфікації.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-03-153, економіка регіону, економічний потенціал
Шифр: 06-03-153
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 12 Вер 2018 12:26
Останні зміни: 12 Вер 2018 12:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10829
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року