Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the discipline "ANYCRISM MANAGEMENT" for all specializations

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-41 Швець, Ф. Д. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the discipline "ANYCRISM MANAGEMENT" for all specializations. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-41.pdf

Download(681kB) | Preview

Abstract

Термін “антикризовий менеджмент” з’явився відносно недавно. Вважається, що причина його виникнення полягає у реформуванні вітчизняної економіки та появі багатьох взаємопов’язаних глибоких кризових явищ в економічній, політичній, соціальній сферах українського суспільства. Безумовно, однією з причин затяжної депресії української економіки є відсутність відповідного досвіду управління кризовими явищами на мікро- та макрорівнях. Отож, виникнення та подальше загострення кризових ситуацій в економіці України викликало потребу в ефективному антикризовому управлінні, тобто, з одного боку, – це замовлення практики. Однак, з іншого боку, тенденції розвитку науки управління ведуть до необхідності розробки концепції антикризового управління, її передумовами є поняття циклічності розвитку, управління ресурсозбереженням, мотивації, економії часу, соціального партнерства тощо. Сукупність перелічених факторів свідчить про реальну загрозу виникнення кризової ситуації при будь-якому, навіть успішному, управлінні. Глибина та характер кризової ситуації залежать від управління, тобто можливостей при вирішенні проблем передбачати та пом’якшувати кризи, використовувати їх на користь розвитку. Антикризовий менеджмент слід розглядати у всьому комплексі його проблем, пов’язаних з державою, економікою, виробництвом, організацією, людиною. Перш за все в дисципліні “Антикризовий менеджмент” розглядається сутність та об’єктивні причини кризових явищ на макрорівні, надалі робиться наголос на причинах виникнення та розвитку кризи на рівні підприємства, методиках проведення діагностики кризових ситуацій, стратегії і тактиці антикризового управління. The term "crisis management" appeared relatively recently. It is believed that the reason for its emergence is the reform of the domestic economy and the emergence of many interconnected deep crisis phenomena in the economic, political and social spheres of Ukrainian society. Undoubtedly, one of the reasons for the prolonged depression of the Ukrainian economy is the lack of appropriate experience in crisis management at micro and macro levels. Thus, the emergence and further aggravation of crisis situations in the Ukrainian economy caused the need for effective crisis management, that is, on the one hand, it is an order of practice. However, on the other hand, the trends in the development of science management lead to the need to develop a concept of crisis management, its prerequisites are the concept of cyclical development, resource management, motivation, time saving, social partnership, etc. The combination of these factors indicates a real threat of a crisis situation in any, even successful, management. The depth and nature of the crisis depend on management, that is, opportunities to anticipate and mitigate crises, and use them for development. Anti-crisis management should be considered in the whole complex of its problems associated with the state, economy, production, organization, man. First of all, the discipline "Anti-crisis management" examines the essence and objective causes of crisis phenomena at the macro level, in the future emphasis on the causes of the emergence and development of the crisis at the enterprise level, methods for conducting diagnostics of crisis situations, strategies and tactics of crisis management.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-41, криза, ризик, антикризовий менеджмент, підприємство, виробництво, виробничий процес, персонал, економічне середовище, ефективність, життєвий цикл організації, інновація, мотивація, потенціал, програма, діагностика, стратегія антикризового управління, crisis, risk, crisis management, enterprise, production, production process, personnel, economic environment, efficiency, life cycle of organization, innovation, motivation, potential, program, diagnostics, strategy of crisis management
Шифр: 06-08-41
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 03 Oct 2018 09:24
Last Modified: 03 Oct 2018 09:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11334

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year