Робоча програма «Фізична реабілітація в ревматології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline PHYSICAL REHABILITATION IN RHEUMATOLOGY specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

08-03-11 Ногас, А. О. (2018) Робоча програма «Фізична реабілітація в ревматології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline PHYSICAL REHABILITATION IN RHEUMATOLOGY specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare. [Робочі програми]

[img] Text
08-03-11 (1).pdf

Download(698kB)

Анотація

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в ревматології» є поглиблення знань студентів про проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів з ревматологічними захворюваннями та набуття ними теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей проведення фізичної реабілітації, які необхідні для відновлення здоров’я і працездатності цієї категорії хворих. Досягнення мети передбачає виконання завдань, сутність яких зводиться до використання знань про особливості ревматологічних захворювань для вибору засобів і методів фізичної реабілітації, для складання програм, підготовки і проведення фізичної реабілітації даної категорії хворих та ефективної їх реалізації при здійсненні професійних обов’язків. The purpose of teaching the discipline "Physical rehabilitation in rheumatology" is to deepen students' knowledge about rehabilitation measures in patients with rheumatologic diseases and acquire theoretical knowledge and practical skills regarding the features of physical rehabilitation that are necessary for the restoration of health and efficiency of this category of patients. The achievement of the goal involves performing tasks, the essence of which is to use knowledge about the features of rheumatologic diseases for the choice of means and methods of physical rehabilitation, for the preparation of programs, preparation and conduct of physical rehabilitation of this category of patients and their effective implementation in the performance of professional duties.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 08-03-11, фізична терапія, ревматологічні захворювання, рухові режими, функціональний стан хворого, ефективність програми,physical therapy, rheumatologic diseases, motor regimes, functional state of the patient, effectiveness of the program
Шифр: 08-03-11
Тематики: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 11 Жов 2018 11:28
Останні зміни: 11 Жов 2018 11:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11496
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року