Робоча програма «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline PHYSICAL REHABILITATION IN DISEASES OF DOMESTIC BODIES specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

08-03-12 Ногас, А. О. (2018) Робоча програма «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline PHYSICAL REHABILITATION IN DISEASES OF DOMESTIC BODIES specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare. [Робочі програми]

[img] Text
08-03-12 (1).pdf

Download(704kB)

Анотація

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» є поглиблення знань студентів про проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів з патологією внутрішніх органів та набуття ними теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей проведення фізичної реабілітації, які необхідні для відновлення здоров’я і працездатності цієї категорії хворих. Досягнення мети передбачає виконання завдань, сутність яких зводиться до використання знань про особливості захворювань внутрішніх органів для вибору засобів і методів фізичної реабілітації для складання програм, підготовки і проведення фізичної реабілітації даної категорії хворих та ефективної їх реалізації при здійсненні професійних обов’язків. The purpose of teaching the discipline "Physical rehabilitation in diseases of internal organs" is to deepen students' knowledge about rehabilitation measures in patients with pathology of internal organs and gain their theoretical knowledge and practical skills regarding the features of conducting physical rehabilitation that are necessary for the restoration of health and working capacity of this categories of patients. Achieving the goal involves performing tasks whose essence is reduced to the use of knowledge about the peculiarities of diseases of internal organs for the choice of means and methods of physical rehabilitation for the preparation of programs, preparation and conduct of physical rehabilitation of this category of patients and their effective implementation in the exercise of professional duties.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 08-03-12, фізична терапія, захворювання внутрішніх органів, рухові режими, функціональний стан хворого, ефективність програми, physical therapy, diseases of the internal organs, motor regimes, functional state of the patient, effectiveness of the program
Шифр: 08-03-12
Тематики: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 11 Жов 2018 11:28
Останні зміни: 11 Жов 2018 11:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11497
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року