Робоча програма «Логістика» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Program of the Discipline «Logistics» straight preparation 6.030502 «Economic Cybernetics»

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-120 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2017) Робоча програма «Логістика» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Program of the Discipline «Logistics» straight preparation 6.030502 «Economic Cybernetics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
РП_Логістика_EK-41+Трансп.задача (2).pdf

Download(678kB) | Preview

Abstract

Метою викладання дисципліни «Логістика» є сформувати знань і прак-тичних навичок, необхідних для здійснення розрахунків щодо оптимізації ді-яльності систем постачання, виробництва та збуту відповідно до вимог су-часного ринку. Дисципліна вивчає предмет і об’єкти логістики; загальні принципи ор-ганізації служби логістики на підприємстві; шляхи оптимізації просування матеріального, інформаційного та фінансового потоків через усі підсистеми макро- та мікрологістичних систем. Основну увагу приділено практичним прийомам застосовування основ логістичного управління на промисловому підприємстві. Вивчення дисципліни «Логістика» безпосередньо спирається на такі дисципліни: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент». The purpose of teaching the discipline "Logistics" is to form the knowledge and practical skills necessary for making calculations for optimizing the activities of supply, production and marketing systems in accordance with the requirements of the modern market. Discipline examines the subject and objects of logistics; general principles of organization of the logistics service at the enterprise; ways to optimize the promotion of material, informational and financial flows through all subsystems of macro- and micro-logistic systems. The main attention is paid to practical methods of application of the bases of logistics management in an industrial enterprise. The study of the discipline "Logistics" directly relies on the following disciplines: "Business Economics", "Marketing", "Management".

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-120, матеріальний потік, нформаційний потік, логістичні системи, синергія, запаси, логістичні витрати, склади, транспорт, material flow, informational flow, logistic systems, synergy, stocks, logistics costs, warehouses, transport
Шифр: 06-13-120
Subjects: За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво
За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво > 6.030502 - Економічна кібернетика
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 11 Oct 2018 11:59
Last Modified: 11 Oct 2018 11:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11505

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year