Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання Program of the Discipline Investment Specialty 072 Finance, Banking and Insurance Specialization 072 Finance, Banking and Insurance

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-48 Подлевський, А. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання Program of the Discipline Investment Specialty 072 Finance, Banking and Insurance Specialization 072 Finance, Banking and Insurance. [Робочі програми]

[img] Text
06-03-48 РП Інвестування (1).pdf

Download(990kB)

Abstract

Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будь-якої галузевої приналежності та форми власності. Інвестиції відіграють вирішальну роль у відтворювальних процесах на підприємстві, оскільки саме вони забезпечують підвищення технічного та організаційного рівня виробництва, створення і впровадження нової техніки і технологій, сучасних систем організації та управління економічними процесами. Навчальний матеріал дисципліни «Інвестування» викладається в десяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Курс «Інвестування» спрямований на формування сучасних теоретичних знань та практичних навичок студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у сфері залучення, функціонування та оцінку ефективності інвестицій з огляду на особливості їх реалізації в Україні та світі. Investment activity is the basis for further development of the enterprise of any sectoral affiliation and form of ownership. Investments play a decisive role in the reproductive processes at the enterprise, since they provide the increase of the technical and organizational level of production, the creation and introduction of new equipment and technologies, modern systems of organization and management of economic processes. The educational material of the discipline «Investment» consist of ten topics, which are united in two content modules. The course «Investment» is aimed at the formation of modern theoretical knowledge and practical skills of students in the specialty 072 «Finance, banking and insurance» in the field of attracting, operating and evaluating the effectiveness of investments, taking into account the peculiarities of their implementation in Ukraine and worldwide.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-48, інвестиції, інвестування, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, ефективність, інноваційні інвестиції, бізнес-план, капітал, інвестиційний ризик, ануїтет, investment, investing, real investments, financial investments, efficiency, innovative investments, business plan, capital, investment risk, annuity
Шифр: 06-03-48
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Oct 2018 12:00
Last Modified: 19 Feb 2021 14:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11521

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year