Робоча програма «Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline "Diagnostics and programs of physical rehabilitation in pulmonology" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

08-02-04 Григус, І. М. (2018) Робоча програма «Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline "Diagnostics and programs of physical rehabilitation in pulmonology" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy". [Робочі програми]

[img] Text
08-02-04.pdf

Download(738kB)

Анотація

На сучасному етапі захворювання органів дихання є найбільш поширеною патологією внутрішніх органів. Для легеневої патології притаманними є зміни нормального стереотипу і механізму дихального акту у вигляді порушень фази вдиху і, особливо, фази видиху, дискоординації дихальних рухів, появи поверхневого і прискореного дихання, зменшення дієздатності дихальних м'язів, а також зміни бронхіальної прохідності, збільшення секреції слизу і мокротиння, погіршення самоочищення дихальних шляхів, що призводить до трансформації вентиляції й газообміну у легенях. Комплексне лікування пульмонологічних хворих передбачає широке застосуванням засобів фізичної реабілітації, серед яких: лікувальна фізична культура (ЛФК), лікувальний масаж, фізіотерапія – під час лікарняного періоду реабілітації, а також механотерапія, працетерапія – переважно під час післялікарняного. Поданий матеріал допоможе студентам оволодіти знаннями щодо застосування засобів фізичної реабілітації для відновлення здоров’я пульмонологічних хворих, з якими майбутній фахівець буде працювати під час навчальної практики та в своїй майбутній професійній діяльності. At the present stage, respiratory diseases are the most common pathology of internal organs. Pulmonary pathology is characterized by changes in the normal stereotype and mechanism of the respiratory tract in the form of violations of the inhalation phase and, in particular, the exhalation phase, the discoordination of the respiratory movements, the appearance of superficial and accelerated breathing, the reduction of respiratory capacity, as well as changes in bronchial patency, increased secretion of mucus and sputum, deterioration of self-cleaning of the respiratory tract, which leads to the transformation of ventilation and gas exchange in the lungs. The complex treatment of pulmonary patients involves the extensive use of physical rehabilitation facilities, among which: medical physical training, therapeutic massage, physiotherapy – during the hospital rehabilitation period, as well as mechanotherapy, labor therapy – mainly during post-hospital. This material will help students to gain knowledge about the use of physical rehabilitation for the restoration of the health of pulmonary patients, with which the future specialist will work during the training practice and in his future professional activities.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 08-02-04, діагностика, обстеження, пульмонологія, програми фізичної реабілітації, ефективність, diagnostics, examination, pulmonology, programs of physical rehabilitation, efficiency
Шифр: 08-02-04
Тематики: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Здоров'я людини і фізичної реабілітації
Користувач, що депонує: В.М. Бежук
Дата внесення: 18 Жов 2018 10:39
Останні зміни: 18 Жов 2018 10:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11623
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року