Робоча програма «Фізична реабілітація в неврології» для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline “PHYSICAL REHABILITATION IN NEUROLOGY” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

08-02-21 Нагорна, О. Б. (2018) Робоча програма «Фізична реабілітація в неврології» для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline “PHYSICAL REHABILITATION IN NEUROLOGY” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy". [Робочі програми]

[img] Text
08-02-21 (1).pdf

Download(709kB)

Анотація

Вивчення дисципліни «Фізична реабілітація в неврології» має на меті сформувати знання про особливості перебігу уражень й травм центральної та периферичної нервової системи, наслідком яких є рухові розлади, механізм лікувального впливу засобів фізичної реабілітації; навчити майбутніх спеціалістів проводити реабілітаційне обстеження, діагностику, прогнозування, вивчати загальний стан хворого, бачити найменші зміни в його стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування засобів фізичної реабілітації на етапах відновлювального лікування. The study of discipline "Physical rehabilitation in neurology" aims to form knowledge about the peculiarities of the course of lesions and injuries of the central and peripheral nervous system, the result of which is motor disturbances, the mechanism of therapeutic influence of physical rehabilitation means. To train future specialists to carry out rehabilitation examination, diagnostics, prognostication, to study the general condition of the patient, to see the slightest changes in his condition, and thus to provide a flexible tactic of the use of physical rehabilitation at the stages of restorative treatment.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 08-02-21, рухові порушення, сенсорні порушення, обстеження, міждисциплінарна команда, етапи реабілітації, motion disturbances, sensory impairment, examination, interdisciplinary team, stages of rehabilitation
Шифр: 08-02-21
Тематики: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 24 Жов 2018 10:52
Останні зміни: 24 Жов 2018 10:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11733
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року