Робоча програма «ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «INDUSTRIAL SANITATION AND PHYSIOLOGY OF LABOR» Specialty 263 «Civil security» technologies" specialization «Labor protection»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-10-32 Прокопчук, Н. М. та Богданенко, О. В. (2018) Робоча програма «ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «INDUSTRIAL SANITATION AND PHYSIOLOGY OF LABOR» Specialty 263 «Civil security» technologies" specialization «Labor protection». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-32 (1).pdf

Download(1MB)

Анотація

Дисципліна «Виробнича санітарія та фізіологія праці» є невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі охорони праці і формує його професійну компетентність відповідного рівня. Програма дисципліни містить теми підготовки фахівця в галузі виробничої санітарії із визначення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, оцінювання дії цих факторів на організм людини. Курс дисципліни викладається в блоці професійної підготовки, у структурно-логічній схемі розміщений після дисциплін «Правові основи цивільної безпеки», «Трудове законодавство», «Основи екології». Discipline «Industrial sanitation and physiology of labor» is an integral part of the training of a specialist in the field of labor protection and forms the professional competence of the specialist. The program contains topics for the preparation of a specialist in the field of industrial sanitation for the identification of hazardous and harmful production factors, evaluation of the effects of these factors on the human body. The course of discipline is taught in the block of professional training and in the structural-logical scheme of placement after disciplines «Providing the basis of civil security», «Labor law», «Fundamentals of ecology».

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-10-32, гігієна, виробнича санітарія, гранично-допустима концентрація, виробниче середовище, гігієнічні нормативи, важкість праці, напруженість праці, професійний ризик, шкідливий виробничий фактор, небезпечний виробничий фактор, професійна захворюваність, hygiene, industrial sanitation, maximum permissible concentration, production environment, hygiene norms, labor intensity, labor intensity, occupational risk, harmful production factor, hazardous production factor, occupational disease.
Шифр: 03-10-32
Тематики: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 30 Жов 2018 10:03
Останні зміни: 30 Жов 2018 10:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11817
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року