Робоча програма "Основи науково-дослідної роботи" для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline “FUNDAMENTALS OF RESEARCH WORK” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

08-02-16 Григус, І. М. (2018) Робоча програма "Основи науково-дослідної роботи" для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline “FUNDAMENTALS OF RESEARCH WORK” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy". [Робочі програми]

[img] Text
08-02-16 (1).pdf

Download(665kB)

Анотація

Основи науково-дослідної роботи є необхідною навчальною дисципліною у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Мета викладання дисципліни – вивчити основні теоретичні знання з науково-дослідницької роботи у сфері фізичної терапії, знати суть поняття наукового дослідження, його предмет і завдання, керуватись основними положеннями наукової методології, застосовувати етичні та правові основи наукової діяльності. Також навчити майбутніх фахівців розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати тактику проведення дослідження. The basics of research work are a necessary discipline in the field of knowledge 22 "Health". The purpose of teaching discipline is to study the basic theoretical knowledge of research work in the field of physical therapy, to know the essence of the concept of scientific research, its subject and tasks, to be guided by the basic provisions of scientific methodology, to apply the ethical and legal foundations of scientific activity. Also, to train future specialists to develop observation, research interests, ability to determine the tactics of the research.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 08-02-16, наука, дослідження, методи, науково-дослідна робота,science, research, methods, research work
Шифр: 08-02-16
Тематики: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 30 Жов 2018 13:17
Останні зміни: 30 Жов 2018 13:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11844
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року