Робоча програма «Сучасні та перспективні технології телекомуніка-цій» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються на всіх спеціальностях НУВГП. Program of the Discipline “Modern and advanced telecommunication technologies” Specialty all specialties NUWEE

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-04-22 Назарук, В. Д. (2018) Робоча програма «Сучасні та перспективні технології телекомуніка-цій» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються на всіх спеціальностях НУВГП. Program of the Discipline “Modern and advanced telecommunication technologies” Specialty all specialties NUWEE. [Робочі програми]

[img] Text
04-04-22 (1).pdf

Download(733kB)

Анотація

Навчальний курс призначений для вивчення принципів по-будови телекомунікаційних систем, архітектури та технічних засобів бездротових регіональних мереж; загальних принципів побудови, логічної та фізичної структури волоконно-оптичних систем передачі; принципів побудови та реалізації систем широкосмугових систем зв’язку. У навчальному курсі викладено загальні принципи сучасних технологій кодування аналогової інформації передачі сигналів у ви-сокошвидкісних системах, сформульовано вимоги до їх функціону-вання, приведено основні положення міжнародних стандартів. Особливу увагу зосереджено на принципах організації передачі даних, мови та мультимедіа через засоби мобільного зв’язку. The training course is designed to study the principles of the structure of telecommunication systems, language codecs and protocols for the translation of speech information through wired and wireless environment, as well as the bases for the effective implementation and functioning of telecommunication systems in institutions, organizations and companies. The training course outlines the general principles of modern technologies for encoding analogue data transmission of signals in high-speed systems, formulates the requirements for their functioning, sets out the main provisions of international standards. Particular attention is paid to the principles of data transfer, language and multimedia transmission through mobile communication.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-04-22, кодек, смуга пропускання, протокол, маршрутизація, мультиплексування, codec, bandwidth, protocol, routing, multiplexing
Шифр: 04-04-22
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 01 Лист 2018 12:42
Останні зміни: 01 Лист 2018 12:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11910
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року