МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік води на водогосподарських об’єктах» студентами напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» заочної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

081-121 Герасімов, Є. Г. та Романюк, І. В. та Пінчук, О. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік води на водогосподарських об’єктах» студентами напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
081-121.pdf

Download(2MB) | Перегляд

Анотація

Сучасний стан розвитку економіки України вимагає від водогосподарських організацій докорінної зміни управління водними ресурсами. Це безпосередньо пов’язано із основним питанням у взаємовідносинах між державними управліннями з водного господарства та водокористувачами − обліком, відповідно, поданої та використаної води. Вирішити проблему можна за рахунок використання сучасних методів, приладів та пристроїв водообліку на відкритих та закритих водотоках. Прилади водообліку повинні відповідати таким вимогам: точність проведення вимірювань, надійність, автоматизація водообліку. Методичні вказівки відповідають робочій програмі дисципліни “Облік води на водогосподарських об’єктах”, призначені для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», мають за мету надати їм допомогу в набутті практичних навичок при розрахунку параметрів водомірної споруди та складанні паспорта водомірного поста відповідно до вимог Державного агентства водних ресурсів України. Вони можуть також бути використані для курсового та дипломного проектування за спеціальністю 7.06010301 «Гідромеліорація».

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 081-121, облік води на водогосподарських об’єктах, паспорт водомірного поста, гідрометричний пост, поперечний переріз поста, водомірний поріг САНДІІРІ (ВПС)
Шифр: 081-121
За видами робіт: Контрольна робота
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)
Підрозділи: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроінформатики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 24 Лист 2014 09:39
Останні зміни: 07 Лип 2016 07:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1195
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року