Робоча програма з дисципліни «Гнучкі системи передачі електроенергії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline "FLEXIBLE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEMS" Speciality 141 – Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-96 Літковець, С. П. (2018) Робоча програма з дисципліни «Гнучкі системи передачі електроенергії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline "FLEXIBLE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEMS" Speciality 141 – Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics. [Робочі програми]

[img] Text
04-03-96 (1).pdf

Download(737kB)

Анотація

Для підвищення енергетичної ефективності та надійності систем електропостачання необхідним є впровадження гнучких систем передачі змінного струму і технологій інтелектуальних мереж, сучасних систем компенсації та пристроїв, які підвищують якість електроенергії. В результаті вивчення дисципліни «Гнучкі системи передачі електроенергії» здобувачі вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» мають оволодіти наступними компетентностями: уміння досліджувати перехідні процеси в електроенергетичних системах; уміння досліджувати фізичні явища і процеси в електрообладнанні; здатність використовувати знання в галузі перехідних процесів для попередження та ліквідації аварійних ситуацій в електроенергетичних системах та об’єктах. In order to increase the energy efficiency and reliability of power supply systems is necessary to introduce flexible alternating current transmission systems and Smart Grid technologies, modern compensation systems and devices that increase the quality of electricity. Graduates of specialty 141 «Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics», as a result of discipline «Flexible Electricity Transmission Systems» studding, must master the following competencies: ability to study transients in power systems; ability to investigate physical phenomena and processes in electrical equipment; the ability to use knowledge in the field of transients for the prevention and liquidation of emergencies in power systems and objects.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-96, інтелектуальна мережа, гнучкі системи передачі змінного струму, послідовна компенсація, статичний регульований компенсатор, статичний тиристорний компенсатор, синхронний компенсатор, конденсатори з механічним перемиканням, силовий активний фільтр, Smart Grid, flexible alternating current transmission systems, series compensation, static var compensator, static thyristor compensator, synchronous compensator, mechanically switched capacitors, power active filter.
Шифр: 04-03-96
Тематики: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 09 Лист 2018 14:16
Останні зміни: 09 Лист 2018 14:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12127
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року