Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» Program of the Discipline SOCIAL AND LEGAL PRINCIPLES OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM for applicants II (master's) level of education specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-65 Олексін, Ю. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» Program of the Discipline SOCIAL AND LEGAL PRINCIPLES OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM for applicants II (master's) level of education specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-65.pdf

Download(804kB) | Preview

Abstract

Навчальна программа дисципліни «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів педагогічного та технічного напрямку. Курс «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу професійної підготовки, пов’язаних з вивченням правових засад діяльності викладача вищої школи, а також спрямований на формування здатності мабутного науково-педагогічного працівника до самостійної професійної дії в рамках освітнього права. Курс «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» є нормативною дисципліною, яка вчить студентів розуміти важливість оволодіння юридичними аспектами проблем освіти в Україні для формування професійної свідомості і мислення викладача вищої школи; сприяє розвитку професійних компетентностей, що дозволяє ефективніше вирішувати проблеми освітніх правовідносин. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Socio-legal principles of higher education" is developed in accordance with the structure and content of textbooks that are recommended for students of higher educational institutions of pedagogical and technical direction. The course "Socio-legal principles of higher education" occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. He belongs to the cycle of professional training related to the study of the legal basis of the activity of a teacher of higher education, as well as the formation of the ability of an outstanding scientific and pedagogical worker to self-professional activities within the framework of educational law. The course "Socio-legal principles of higher education" is a normative discipline that teaches students to understand the importance of mastering the legal aspects of the problems of education in Ukraine for the formation of professional consciousness and the thinking of a teacher of higher education; promotes the development of professional competences, which allows more efficiently solve problems of educational legal relationships. The study of the theoretical material is accompanied by practical classes, distribution and video material in sections of discipline.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-65, освітні правовідносини, освітнє право, педагогічна діяльність, educational legal relations, educational law, pedagogical activity
Шифр: 07-03-65
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Nov 2018 08:04
Last Modified: 12 Nov 2018 08:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12140

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year