Робоча програма навчальної дисципліни «Регулювання русел річок» для студентів 5 курсу, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "RIVER TRAINING AND CONTROL WORKS" Specialty 194 «Hydraulic Engineering Construction, Water Engineering and Water Technology»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-25 Шинкарук, Л. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Регулювання русел річок» для студентів 5 курсу, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "RIVER TRAINING AND CONTROL WORKS" Specialty 194 «Hydraulic Engineering Construction, Water Engineering and Water Technology». [Робочі програми]

[img] Text
01-04-25 (1).pdf

Download(796kB)

Abstract

Магістри з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій (майбутні інженери-гідротехніки) можуть проектувати, будувати, експлуатувати та досліджувати різноманітні гідротехнічні та інженерні споруди, робота яких пов’язана з використанням водних ресурсів. До таких гідротехнічних об’єктів відносять також споруди протипаводкового захисту: регуляційні та захисні споруди, а саме огороджувальні дамби, поперечні споруди напівзагати і загати (донні пороги), протипаводкові акумулюючі ємкості, польдери, конструкції поздовжнього укріплення берегів річок та укосів дамб (традиційне, біологічне, інноваційне); очищення, поглиблення та стабілізація річкових русел. Навчальна дисципліна «Регулювання русел річок» є одною з основних дисциплін, які формують магістрів за спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво», спроможнім вирішувати вищезазначені завдання щодо здійснення протипаводкового захисту та регулювання русел річок з метою їх стабілізації. Дисципліна має міждисциплінарний характер, який передбачає використання сучасних технологій навчання в поєднанні дисциплін фахової підготовки з дисциплінами гуманітарного циклу. Masters in Hydraulic Engineering Construction, Water Engineering and Water Technology (future engineers in hydraulic engineering construction) can design, build, operate and explore various hydraulic engineering and engineering works related to the use of water resources. These hydrotechnical objects also include flood protection structures: regulatory and protective structures - flood walls, transverse structures of bank groins and dam (bottom rapids), flood control reservoir, polders, structures of longitudinal strengthening of river banks and slopes of dams (traditional, biological, innovative); clearing, deepening and stabilization of river channels. The discipline «River Training and Control Works» is one of the main disciplines that form masters in the specialty «Hydrotechnical construction», capable of solving the above-mentioned tasks concerning the implementation of flood protection and regulation of river channels to stabilize them. The discipline has an interdisciplinary character, which involves the use of modern teaching technologies in a combination of disciplines of professional training with disciplines of the humanitarian cycle.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-25, русла, русловий процес, регуляційні споруди, огороджувальні дамби, напівзагати, акумулюючі ємкості, польдери моделювання, channels, channel process, regulating structures, flood walls, bank groins, flood control reservoir, polders, modeling
Шифр: 01-04-25
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 Nov 2018 12:11
Last Modified: 14 Nov 2018 12:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12196

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year