Робоча програма навчальної дисципліни «Організація торгівлі» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline Organization of trade Speciality 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-01-41 Ковшун, Н. Е. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація торгівлі» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline Organization of trade Speciality 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities». [Робочі програми]

[img] Text
06-01-41.pdf

Download(893kB)

Анотація

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні є торговельна діяльність. Формуванню у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів сприятиме вивчення дисципліни «Організація торгівлі». Викладання навчальної дисципліни «Організація торгівлі» забезпечить такі результати навчання: розуміти процес організації продажу товарів, обслуговування покупців, оптової торгівлі та товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі, організації торгівлі на товарних біржах; володіти методичним інструментарієм здійснення аналізу з питань організації роздрібної і оптової торгівлі, розробки рекомендацій щодо її вдосконалення і підвищення ефективності; застосовувати на практиці набуті знання з організації роботи оптових та роздрібних торгівельних підприємств. One of the most widespread type of entrepreneurship in Ukraine is trade activity. Studying of subject “Organization of trade“ will promote students formation of scientific outlook and system of deep specific knowledge about organization and trade processes technologies. Teaching of the subject “Organization of trade” will provide such results: understanding the process of organization of goods selling, customer service, wholesale trade and goods supplying of retail trade enterprises, trade organization on the commodity exchange. ability to use methodical tools for making analyses of retail and wholesale trade organization, create recommendation for it’s improving and effectiveness increasing. applying in practice acquired knowledge about organization of wholesale and retail trade enterprises.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-01-41, торгівля; організація торгівлі; роздрібна торгівля; торговельні мережі; продаж товарів; форми торговельного обслуговування; оптова торгівля; товаропостачання; складська мережа; товарна біржа, trade; trade organization; retail trade; trading networks; selling goods; forms of trade service; wholesale trade; commodity supply; warehouse network; commodity exchange.
Шифр: 06-01-41
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 15 Лист 2018 09:07
Останні зміни: 15 Лист 2018 09:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12211
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року