Робоча програма з дисципліни «Основи раціонального природокористування та природооблаштування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the discipline "BASES OF RATIONAL NATURE USE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

01-01-16 Волкова, Л. А. та Приходько, Н. В. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи раціонального природокористування та природооблаштування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the discipline "BASES OF RATIONAL NATURE USE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

[img] Text
01-01-16.pdf

Download(593kB)

Анотація

Дисципліна «Основи раціонального природокористування та природо облаштування» є вступом до складного багатогранного блоку професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців. Дисципліна викладається для студентів бакалаврів спеціалізації «Водна інженерія та водні технології». Курс знайомить студентів з основними засадами раціонального використання природних ресурсів та природооблаштування. В сучасних умовах різко зростають масштаби природокористування та рівень антропогенного навантаження на довкілля. Ефективний розвиток економіки в цілому можливий лише за умов раціонального природокористування, що визначає необхідність охорони та комплексного використання природних ресурсів як на сучасному рівні розвитку суспільства так і в майбутньому. Academic discipline «Bases of rational nature use and environmental engineering» is the entry into a complex multifaceted block of professional and practical training of future specialists. The course is taught for bachelor students of specialty «Water engineering and water technologies». The course introduces students with the basic principles of rational nature use and environmental engineering. In modern conditions, the scale of nature use and the level of anthropogenic pressure on the environment are increasing dramatically. Effective development of the economy is possible only under conditions of rational nature use, which determines the need for protection and integrated use of natural resources as at the present level of society development and in the future.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 01-01-16, раціональне природокористування, антропогенне навантаження, природооблаштування, природні ресурси, рекультивація земель, технології, rational nature use, anthropogenic pressure, environmental engineering, natural resources, land reclamation, technology
Шифр: 01-01-16
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Підрозділи: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Водної інженерії та водних технологій
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 22 Лист 2018 11:57
Останні зміни: 22 Лист 2018 11:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12349
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року