Робоча програма навчальної дисципліни «Містобудівна документація» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського)рівня вищої освіти Program of the Discipline "Town planning documentation" 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)»

Downloads

Downloads per month over past year

03-04-527 Піліпака, Л. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Містобудівна документація» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського)рівня вищої освіти Program of the Discipline "Town planning documentation" 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)». [Робочі програми]

[img] Text
03-04-527.pdf

Download(616kB)

Abstract

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. Студенти, які навчаються заосвітньо-професійною програмою«Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» повинні мати базові знання з питань державного регулювання, контролю у містобудуванні, нормування в будівництві, видів містобудівної документації та сфер використання різних нормативних документів. Urban planning (urban development) is a purposeful activity of state institutions, local self-governments, enterprises, institutions, organizations, citizens, citizens associations for creation and maintenance of a full-fledged living environment that includes forecasting the development of human settlements and territories, planning, construction and other use of territories, design, construction of urban development facilities, construction of other facilities, reconstruction of historical settlements taking into account traditional nature of the environment, restoration and rehabilitation objects of cultural heritage, creation of engineering and transport infrastructure. Students of the educational-professional program "Management of a multi-apartment house (group of houses)" should have basic knowledge of state regulation, control in urban planning, rationing in the construction of urban planning documents and areas of use of various regulatory documents.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-04-527, містобудівна діяльність, містобудівна документація, нормативні акти, державні будівельні норми, стандартизація та нормування в будівництві, town-planning activity, town planning documentation, normative acts, state building codes, standardization and standardization in construction
Шифр: 03-04-527
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Міського будівництва та господарства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 23 Nov 2018 14:06
Last Modified: 23 Nov 2018 14:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12406

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year