Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline “SLabor protection in the industry” Specialty 192 «Construction and civil engineering» Educational-professional program «Manage an apartment building (a group of houses)»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-526 Шаталов, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline “SLabor protection in the industry” Specialty 192 «Construction and civil engineering» Educational-professional program «Manage an apartment building (a group of houses)». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-526.pdf

Download(731kB)

Abstract

Вивчення питань охорони праці є невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі будівництва та цивільної інженерії та складником формування професійних компетентностей фахівця з управління багатоквартирним будинком (групою будинків). Дисципліна викладається впродовж одного семестру і складається з лекційних, практичних занять і самостійної роботи. Курс дисципліни передбачає вивчення актуальних питань охорони праці в галузі з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень із організації безпечних методів праці. The study of occupational safety issues is an integral part of the training of a specialist in the field of construction and civil engineering and an integral part of the development of professional competencies of a specialist in the management of a multi-apartment building (group of buildings). The discipline is taught in one semester and consists of lectures, practical classes and independent work. The course of discipline involves studying relevant issues of labor protection in the industry, taking into account the peculiarities of future professional activities, as well as achievements in the organization of safe working methods.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-526, виробнича санітарія, виробничий травматизм, охорона праці, пожежна безпека, небезпечний виробничий чинник, умови праці, шкідливий виробничий чинник,industrial sanitation, occupational injuries, labor protection, fire safety, dangerous manufacturing factor, working conditions, harmful production factor
Шифр: 03-10-526
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 23 Nov 2018 14:07
Last Modified: 23 Nov 2018 14:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12414

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year