Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія та конфліктологія в професійній діяльності» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline PSYCHOLOGY AND CONFLICT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES

Downloads

Downloads per month over past year

07-03- 87 Кочубей, А. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія та конфліктологія в професійній діяльності» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline PSYCHOLOGY AND CONFLICT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03- 87.pdf

Download(832kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Психологія та конфліктологія в професійній діяльності» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів. Курс «Психологія та конфліктологія в професійній діяльності» належить до циклу гуманітарних дисциплін, пов’язаних з пізнанням і використанням психологічного та особистісного потенціалу студента у процесі навчання, виховання, оволодінням соціальним досвідом. Дисципліна «Психологія та конфліктологія в професійній діяльності» - важливий курс психолого-педагогічного циклу, який навчає студентів розуміти закономірності психологічної діяльності людини у процесі розвитку і саморозвитку, виховання і самовиховання, навчання і самонавчання. З розвитком демократичних і ринкових відносин проблема конфліктності стає все актуальнішою, тому що конкурентність є сама по собі варіантом конфліктної ситуації, що завдяки різним факторам може перерости в конфлікт. Уникнути конфліктів і його наслідків неможливо. Безконфліктного суспільства не буває. Засвоєння спеціальної наукової термінології з конфліктології– необхідна умова для професійного використання своїх знань у майбутньому. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, тренінгами, відеоматеріалами. The curriculum of the discipline "Psychology and conflictology in professional activity" is developed in accordance with the structure and content of manuals that are recommended for students of higher educational institutions. The course "Psychology and conflictology in professional activity" is a cycle of humanitari and is ciplines related to the knowledge and use of psychological and personal potential of a student in the process of learning, education, mastery of social experience. Discipline "Psychology and conflictology in professional activity" is an important course in the psycho-pedagogical cycle that teaches students to understand the patterns of human psychological activity in the process of development and self-development, education and self-education, learning and self-education. With the development of democratic and market relations, the problem of conflict be comes more and more relevant, because competition is it self a variant of a conflict situation, which dueto various factors can turn in to a conflict. Avoid conflicts and their consequences is impossible. There is no conflict-free society. The acquisition of specials cientific terminology in conflictologyis a prerequisite for the professional use of their knowledge in the future. Study of theoretical materialis accompanied by practical classes, trainings, videomaterials

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-87, психологія, психологія особистості керівника, конфліктологія, керування конфліктами, технологія конфліктів, професійна діяльність, psychology, psychology of the person of the head, conflictology, conflict management, conflict technology, professional activity
Шифр: 07-03- 87
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 23 Nov 2018 14:06
Last Modified: 23 Nov 2018 14:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12418

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year