Робоча програма «Машини для земляних робіт» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», рівень підготовки – Бакалавр. Program of the Discipline "Machines for excavation work" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «Hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-01-48 Скоблюк, М. П. (2018) Робоча програма «Машини для земляних робіт» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», рівень підготовки – Бакалавр. Program of the Discipline "Machines for excavation work" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «Hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment». [Робочі програми]

[img] Text
02-01-48.pdf

Download(703kB)

Анотація

Необхідною складовою частиною підготовки інженерів-механіків в галузі машинобудування є вивчення та знання науки про проектування машин для земляних робіт. Інженер-механік повинен добре знати будову, принцип роботи, розрахунки та проектування різних типів машин, умови та правила їх безпечної роботи. Ці знання необхідні для технічного і економічного обгрунтування вибору необхідної машини або комплекту машин, отримання високої продуктивності від їх використання, створення умов для безпечного використання техніки, її довготривалої та безвідмовної експлуатації з дотриманням всіх умов охорони праці. The necessary part of training of engineers and mechanics in the field of mechanical engineering is studying and knowledge of the science about designing machines for earthworks. The engineer-mechanic should know the structure, work principle, calculations and design of different types of machines, conditions and rules of their safe Work. This knowledge is necessary for technical and economic substantiation of choice of the necessary machine or set of machines, getting high productivity from their use, creation of conditions for safe use of equipment, its long-term and reliable Exploitation in compliance with all conditions of labour protection.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 02-01-48, земляні роботи і споруди, технологічні схеми виконання робіт, грунти, ходове обладнання, робоче обладнання, трансмісії, приводи, силове обладнання, системи керування, бульдозери, розпушувачі, скрепери, грейдери, екскаватори одноківшеві, екскаватори багатоківшеві, навантажувачі, обладнання для гідромеханізації, обладнання для ущільнення грунтів, excavation works and structures, technological schemes of work execution, soils, running equipment, working equipment, transmissions, drives, Power equipment, control systems, bulldozers, distilling, scrapers, graders, Excavators single-kivschata, excavators, multi-purpose, loaders, Equipment for hydromechanization, equipment for soil compaction
Шифр: 02-01-48
Тематики: Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія
Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія > 133 Галузеве машинобудування
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 27 Лист 2018 12:37
Останні зміни: 27 Лист 2018 12:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12446
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року