Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TAX ACCOUNTING AND REPORTING» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-64 Осадча, О. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TAX ACCOUNTING AND REPORTING» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-64.pdf

Download(894kB) | Preview

Abstract

Податки і збори є основним елементом впливу на формування економічного потенціалу суб'єкта господарювання за допомогою системи державного регулювання. Саме податки і збори є важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та реалізації інтересів держави, регіонів, суб’єктів господарювання і окремих громадян. Роль бухгалтерського обліку в цих процесах зводиться до формування якісної інформації про систему оподаткування суб'єкта господарської діяльності і використання доходів на сплату податкових платежів. Найважливішими складовими облікової системи на даний час є прогнозування фінансового результату діяльності економічного суб'єкта, податкове планування і оптимізація оподаткування. Тому в навчальному плані підготовки магістра зі спеціальності «Облік і оподаткування» передбачається вивчення студентами особливостей податкового законодавства, методики розрахунку податків та зборів, формування податкових декларацій з метою формування теоретичних основ проведення податкового планування у практичній діяльності суб'єкта господарювання. Робочою програмою навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» передбачено освоєння студентами основ податкового і митного законодавства, принципи організації та ведення податкового обліку з метою нарахування податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, методику підготовки та порядок подання основних форм звітності з питань розрахунків по податках і зборах. Навчальний матеріал викладається у дванадцяти темах, які об’єднані у двох змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває особливості ведення податкового обліку і складання звітності по загальнодержавних податках і зборах, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тематика другого модуля розкриває особливості ведення податкового обліку і складання звітності по місцевих податках і зборах. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. Taxes and duties are the main element, which influences on the formation of entities economic potential through the states regulation system. Taxes and fees are very important and influential instrument for regulating economic relations and realizing the interests of the state, regions, economic entities and individuals. The role of accounting in these processes is to form quality information on the entities tax system and use of revenue to pay tax payments. The most important components of the accounting system at the moment is the forecasting of the economic entities financial performance, tax planning and optimization of taxation. Therefore, in the curriculum of the preparation of the bachelor in the specialty "Tax accounting and reporting" students are expected to study the features of tax legislation, the methodology for calculating taxes and fees, the formation of tax declarations in order to form the theoretical basis for tax planning in the practical activities of the economical subject. The work program of the discipline "Tax accounting and reporting" provides for students to master the foundations of tax and customs legislation, the principles of organization and accounting for the purpose of accrual of taxes, fees and a single contribution to the compulsory state social insurance, the method of preparation and the procedure for submitting the main forms reporting on tax and fees settlements. The training material is presented in twelve themes, which are united in two content modules. The subject of the first module reveals the peculiarities of tax accounting and reporting on national taxes and collections, as well as a single contribution to compulsory state social insurance. The subject of the second module reveals the features of tax accounting and reporting on local taxes and fees. In order to consolidate theoretical knowledge, the program of study discipline provides for practical classes and independent work of students

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-64, податки, збори, податковий облік, податкова декларація (розрахунок), звітний період, прямі та непрямі податки, податкова накладна, спрощена система оподаткування, taxes, fees, tax accounting, tax return (calculation), reporting period, direct and indirect taxes, tax invoice, simplified tax system
Шифр: 06-02-64
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 30 Nov 2018 11:18
Last Modified: 30 Nov 2018 11:18
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12478

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year