Робоча програма першої виробничої практики для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “The first production practice” specialty: 192 "Construction and civil engineering" specialization: “Automobile roads and aerodromes”

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-03-051 Супрунюк, В. В. (2018) Робоча програма першої виробничої практики для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “The first production practice” specialty: 192 "Construction and civil engineering" specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

[img] Text
03-03-051,1.pdf

Download(589kB)

Анотація

Виробнича практика є важливою формою навчання студентів, яка покликана закріпити одержані теоретичні знання, застосувати їх на практиці, сформувати в майбутнього бакалавра професійні вміння та навички самостійно вирішувати виробничі питання, повніше розкривати індивідуальні здібності студента, виховувати потребу поповнювати свої знання та творчо їх використовувати. Проходження практики на третьому курсі допоможе студентам зрозуміти, які знання та компетенції необхідні у майбутній професійній діяльності, мотивує до більш глибокого вивчення спеціалізованих дисциплін фахового спрямування на старших курсах. Industrial practice is an important form of student training, which is designed to consolidate the theoretical knowledge gained, apply it in practice, to form a future bachelor's professional skills and ability to independently solve production issues, to more fully reveal the individual abilities of the student, to educate the need to replenish their knowledge and creatively use them. Practicing in the third year will help students understand what knowledge and competencies are needed in future professional activities, motivates a deeper study of specialized disciplines of specialization in senior courses

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-03-051, виробнича практика, дорожня організація, будівництво, ремонт, реконструкція, industrial practice, road organization, construction, repair, reconstruction
Шифр: 03-03-051
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 05 Груд 2018 08:07
Останні зміни: 05 Груд 2018 08:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12562
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року