Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public administration» Specialty 281 «Public Management and Administration»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-14-43 Якимчук, А. Ю. та Валюх, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public administration» Specialty 281 «Public Management and Administration». [Робочі програми]

[img] Text
06-14-43.pdf

Download(841kB)

Анотація

Публічне адміністрування – ключова дисципліна, яка формує управлінську еліту для забезпечення взаємодії інтересів бізнесу, політики, громадянського суспільства з метою розробки та прийняття ефективних управлінських рішень з використанням сучасних інноваційних технологій. Публічне адміністрування являє собою регламентовану діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямовану на реалізацію законів та нормативно-правових актів через механізм прийняття адміністративних рішень та надання адміністративних послуг. У вузькому сенсі публічне адміністрування пов’язане з виконавчою гілкою влади і розглядається як професійна діяльність державних службовців, яка охоплює всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду, вивчення, розробку та впровадження напрямів державної політики. У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють систему управління, представлену адміністративними інститутами в рамках діючої структури влади. The program "Public administration" is the normative discipline that is compiled in accordance with the educational-professional program of the bachelor's degree preparation in the field of Public Administration and Management. The discipline "Public Administration" covers the methodological foundations of public administration, the basic theory of society management, the content of public sector categories, civil society, the laws and principles of public administration, the issue of organizing public administration in various spheres of life, and the efficiency and effectiveness of public administration. This course involves the availability of systematic and in-depth knowledge of the relevant disciplines – state policy, law in public administration and the basis for further study of disciplines such as regional economics, public service, etc. Abstract "Public administration" is a key discipline that forms the managerial elite to ensure the interaction of business, politics, and civil society interests in order to develop and adopt effective management solutions using modern innovative technologies. "Public administration" has been a regulated activity of public administration action of implementation of laws and regulations through a mechanism for the adoption of administrative decisions and the provision of administrative services. In the narrow sense, public administration has been associated with the executive branch of government and is regarded as a professional activity of civil servants, which covers all activities aimed at implementing government decisions, studying, developing and implementing public policy. In a broad sense, under public administration is understood the system of governance represented by administrative institutes within the current structure of power.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-14-43,держава, політика, публічне управління й влада, state, politics, public administration and power
Шифр: 06-14-43
Тематики: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 11 Груд 2018 09:02
Останні зміни: 11 Груд 2018 09:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12651
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року