Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне землезнавство» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «General Earth Science» Specialty «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-12 Залеський, І. І. (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне землезнавство» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «General Earth Science» Specialty «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-05-12 (1).pdf

Download(662kB) | Preview

Abstract

«Загальне землезнавство» є базовою навчальною дисципліною у галузі знань «Наук про Землю». Воно формує систему знань про загальні закономірності природи планети в цілому, її структури, складу і динаміки, з виділенням окремих геосфер, що перебувають у взаємодії та безперервному розвитку. Фахівці за спеціалізацією «Геологія» в своїй практичній діяльності зможуть використовувати знання про властивості основних зовнішніх та внутрішніх оболонок планети Земля і вміти пояснити вплив магнітного та гравітаційного полів на рельєфотворчі процеси і на здоров’я населення. Курс «Загального землезнавства» включає вивчення морфодинаміки рельєфу, прояву ендогенних та екзогенних сучасних геологічних процесів, закономірностей міграції та формування хімічного складу поверхневих і підземних вод. "General Earth Science" is the basic discipline in the field of knowledge of "Earth Sciences". It forms the system of knowledge about the general laws of the nature of the planet as a whole, its structure, composition and dynamics, with the allocation of individual geospheres, which are in interaction and continuous development. Specialists in the specialization "Geology" in their practical activities will be able to use knowledge about the properties of the main external and internal shells of the planet Earth and be able to explain the influence of magnetic and gravitational fields on relief-making processes and on the health of the population. The course "General Earth Sciences" includes the study of morphodynamics of relief, the manifestation of endogenous and exogenous modern geological processes, the laws of migration and the formation of the chemical composition of surface and groundwater.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-12, геологія, землезнавство, породи, підземні води, геологічні процеси, магнітне та гравітаційне поля, geology, earth science, rocks, underground waters,geological processes, magnetic and gravitational fields
Шифр: 01-05-12
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 13 Dec 2018 11:51
Last Modified: 13 Dec 2018 11:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12723

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year