Робоча програма навчальної дисципліни «Заповідна справа» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» Program of the Discipline «BACKGROUND» Specialty 101 «Еcology»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-21 Косяк, Д. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Заповідна справа» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» Program of the Discipline «BACKGROUND» Specialty 101 «Еcology». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-05-21 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Заповідна справа» є нормативною навчальною дисципліною та невід’ємним складником формування рофесійноїкомпетентності студентів. Програма розрахована на студентів спеціальності 101 «Екологія». Програма передбачає комплексне вивчення основ заповідної справи для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, розробки заходів щодо зменшення дії антропогенних факторів на природно-заповідні території та об’єкти, вирішення проблем охорони природи, а також передбачає визначення основних параметрів природно-заповідних територій та об’єктів, ступеню забезпеченості регіону ними. Курс «Заповідна справа» носить міждисциплінарний характер. Щоб розпочати вивчення курсу необхідно засвоїти дисципліни хімія, біологія, зоологія, математика, географія, метеорологія і кліматологія, гідрологія, геологія з основами геоморфології, ґрунтознавство та інші, тобто поєднання курсів гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів. Discipline "Protected Case" is a standard educational discipline and an integral part of the formation of professional competence of students. The program is designed for students of specialty 101 "Ecology". The program provides for a comprehensive study of the basics of conservation works for the preservation of landscape and biological diversity, the development of measures to reduce the impact of anthropogenic factors on natural protected areas and objects, addressing the problems of nature onservation, and also provides for the identification of the main parameters of natural protected areas and objects, degree of security of the region by them. The course "Protected Case" is interdisciplinary. In order to begin studying the course, it is necessary to master the disciplines of chemistry, biology, zoology, mathematics, geography, meteorology and climatology, hydrology, geology with the basics of geomorphology, soil science and others, that is, the combination of courses in the humanitarian cycle with the disciplines of students' professional training.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-21, заповідна справа, природно-заповідний фонд, природно-заповідні території та об’єкти, особливо охоронні території, екологічна мережа, категорії природно-заповідних територій та об’єктів, статус природно-заповідних територій та об’єктів, спеціальний режим охорони, protected nature reserve, natural reserve fund, nature reserves and objects, especially protected areas, ecological network, categories of natural protected areas and objects, status of nature-protected territories and objects, special protection regime.
Шифр: 01-05-21
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 13 Dec 2018 11:53
Last Modified: 13 Dec 2018 11:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12729

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year