Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline «ACTUAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RIGHT AND PROCESS» Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-29 Штогун, С. Г. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline «ACTUAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RIGHT AND PROCESS» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-29 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Створення адміністративних судів – це величезний позитивний крок у розвитку української держави та суспільства. Звичайно, основним завданням адміністративних судів є захист і поновлення прав особи від порушень з боку влади. Але цим їхня роль не обмежується. Завдяки діяльності адміністративних судів принципи верховенства права та законності мають поширитися на діяльність всієї публічної адміністрації. Реалізації означених завдань сприяють лекції викладача, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота з викладачем, самостійне вивчення наукових праць. Методика вивчення цієї дисципліни передбачає вироблення у студентів вміння аналітично мислити, зіставляти фактичний та теоретичний матеріал, робити ґрунтовні самостійні висновки, прогнози та рекомендації. Робоча програма «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» вміщує шість змістових модулі. The creation of administrative courts is a huge positive step in the development of the Ukrainian state and society. Of course, the main task of administrative courts is to protect and renew the rights of individuals from violations by the authorities. But this is not their role. Due to the activity of administrative courts, the principles of the rule of law and legality should extend to the activities of the entire public administration. Realization of the specified tasks contributes lectures of the teacher, work on seminars and individual work with the teacher, independent study of scientific works. The methodology for studying this discipline involves developing students' ability to think analytically, compare factual and theoretical material and make solid individual conclusions, predictions and recommendations. The work program "Actual problems of administrative law and process" contains six content modules.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-29, адміністративне судочинство та законодавство, адміністративні справи, процесуальні документи, спірні правові ситуації, принципи верховенства права та законності, адміністративні суди, administrative justice and legislation, administrative cases, procedural documents, controversial legal situations, principles of rule of law and legality, administrative courts
Шифр: 07-01-29
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Dec 2018 10:33
Last Modified: 17 Dec 2018 10:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12746

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year