Робоча програма навчальної дисципліни „Основи САПР” для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”. Program of the Discipline «Fundamentals of CAD» Specialty 144 «Heat power engineering»

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-23 Сиротинський, О. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни „Основи САПР” для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”. Program of the Discipline «Fundamentals of CAD» Specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-01-23.pdf

Download(713kB) | Preview

Abstract

Дисципліна „Основи САПР” є невід’ємним складником формування професійної компетентності студентів. Програма дисципліни передбачає комплексне вивчення системи комп’ютерного моделювання "КОМПАС 3-D" в конструюванні машин та обладнання. Курс „Основи САПР” носить міждисциплінарний характер та є основою для поєднання курсів гуманітарного циклу з дисциплінами фахової підготовки студентів. „Основи САПР” – відносно самостійна дисципліна, яка дає загальне уявлення про комп’ютерне 3-D моделювання машин і обладнання. Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини функціональних характеристик та можливостей основних світових систем комп’ютерного моделювання в конструювання машин та обладнання. Курс „Основи САПР” дозволить отримати знання в обсязі, достатньому для самостійного вирішення конструкторських та виробничо-технологічних завдань в галузі «Теплоенергетика». Отримані вміння дозволяють використовувати інженерні методики, аналітичні та числові методи розрахунку для аналізу відомих та розробки нових механізмів, вузлів та комплексів машин та обладнання з подальшим вивченням систем підготовки виробництва. The discipline "Fundamentals of CAD" is an integral part of the formation of professional com¬petence of students. The program of discipline provides a comprehensive study of the computer modeling system" KOMPAS 3-D "in the design of machines and equipment. The course "Fundamentals of CAD" has an interdisciplinary character and is the basis for combining the courses of the humanitarian cycle with the disciplines of students' professional training. "Fundamentals of CAD" is a relatively independent discipline, which gives a general idea of computer 3-D modeling of machines and equipment. This course is intended to facilitate the formation of technical skills students of the general picture of the functional characteristics and capabilities of the major world computer simulation systems in the design of machines and equipment. The course "Fundamentals of CAD" will allow you to acquire knowledge in the amount available for self-solution of design and manufacturing-technological problems in the field of "Heat and Power". The obtained skills allow using engineering methods, analytical and numerical methods of calculation for the analysis of well-known and development of new mechanisms, units and complexes of machines and equipment, with further study of production preparation systems.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-23, САПР, 3-D модель; креслення; виріб; ЧПУ; обладнання; технічна система; машинобудування; приладобудування, CAD; 3-D model; drawing; product; CNC; equipment; technical system; engineering; instrument making.
Шифр: 02-01-23
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 144 Теплоенергетика
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 18 Dec 2018 14:15
Last Modified: 18 Dec 2018 14:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12764

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year