Робоча програма дисципліни «Теорія технічних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «The theory of technical systems» Specialty 133 «Sektoral engineering», 208 «Agroengineering»

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-56 Нечидюк, А. А. (2018) Робоча програма дисципліни «Теорія технічних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «The theory of technical systems» Specialty 133 «Sektoral engineering», 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-01-56.pdf

Download(804kB) | Preview

Abstract

Першочергове завдання сучасної вищої технічної школи – навчити майбутнього фахівця оволодівати знаннями, навичками і прийомами вирішення творчих інженерних задач, розвивати інтерес і необхідність у постійному творчому застосуванні набутих знань. Головна мета навчальної дисципліни «Теорія технічних систем» полягає в тому, щоб виробити у студентів здатність системного розгляду технічних задач, познайомити з методами їх розв’язування, ґрунтуючись на сутностях і закономірностях структури, створення та використання технічних систем. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасні методи пошуку нових технічних рішень й активізації творчого процесу, основні принципи та прийоми вирішення технічних суперечностей. Мета дисципліни: на конкретних прикладах виконання винахідницьких завдань показати можливість технічної творчості в майбутній інженерній діяльності. The primary task of the modern high technical school is to teach the future specialist to master the knowledge, skills and techniques of solving creative engineering problems, to develop interest and the need for the constant creative application of the acquired knowledge. The main purpose of the discipline «Theory of technical systems» is to develop the ability of students to systematically review technical tasks, to familiarize themselves with the methods of their solution, based on the essence and patterns of the structure, the creation and use of technical systems. The subject of the study of the discipline is the laws of the development of technical systems and creative thinking, modern methods of finding new technical solutions and activating the creative process, the basic principles and techniques of resolving technical contradictions. Purpose of discipline: on concrete examples of performance of inventive tasks to show the possibility of technical creativity in future engineering activities.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-56, винахід, евристичні прийоми, закони розвитку технічних систем, технічні суперечності, технічна система. invention, heuristic techniques, laws of development of technical systems, technical contradictions, and technical system.
Шифр: 02-01-56
Subjects: Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія
Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія > 133 Галузеве машинобудування
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 22 Dec 2018 10:28
Last Modified: 22 Dec 2018 10:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12789

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year