Робоча програма «Мережеві Web-технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline Networking Web-technologies Specialty 051 Economics Specialization Economic Cybernetics

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-11-36 Волошин, В. С. (2018) Робоча програма «Мережеві Web-технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline Networking Web-technologies Specialty 051 Economics Specialization Economic Cybernetics. [Робочі програми]

[img] Text
06-11-36.pdf

Download(682kB)

Анотація

У наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій є недостатнім створювати WEB-сайти статичного змісту. У таких умовах для підприємств та організацій актуальним є розробка великих порталів, менеджмент яких досягається за допомогою систем управління контентом. Такі системи включають у себе знання з мови гіпертекстових розміток HTML, каскадних таблиць стилів CSS, клієнтської мови WEB-програмування Java, серверної мови WEB-програмування PHP та мережевих баз даних MySQL. Сучасні технології управління контентом дозволяють створювати досить потужні інтерактивні можливості WEB-сайту, зокрема зворотній зв’язок у вигляді поштових форм, розсилка прасів підприємства або просто новин, анімацію елементів сайту, on-line спілкування та опитування. Основна мета при цьому – контент повинен нести в собі інформацію, максимально доступно й зручно подавати її користувачеві, забезпечувати актуальність і корисність цієї інформації. In our time, the rapid development of information technology is not enough to create WEB-sites of static content. In such circumstances, the development of large portals, which management is achieved through content management systems, is relevant to enterprises and organizations. Such systems include knowledge of hypertext markup language HTML, cascading CSS stylesheets, Java language WEB programming language, PHP web server programming language and MySQL network databases. Modern content management technologies allow you to create powerful enough interactive features of the WEB-site, in particular feedback in the form of postal forms, dispatch of enterprise prises or just news, animation of elements of a site, on-line communication and questioning. The main purpose of this - the content must carry information, the most accessible and convenient to submit it to the user, to ensure the relevance and usefulness of this information

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-11-36, Інтернет, контент, інформація, WEB-програмування, система, інформаційні технології, управління, WEB-сайт, хостинг, Internet, content, information, WEB-programming, system, information technologies, management, WEB-site, hosting
Шифр: 06-11-36
Тематики: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економічної кібернетики
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 28 Груд 2018 12:29
Останні зміни: 28 Груд 2018 12:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12831
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року