Робоча програма «Інженерна гідравліка» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Engineering hydraulics" for students of all specialties NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-11 Токар, Л. О. (2018) Робоча програма «Інженерна гідравліка» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Engineering hydraulics" for students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-04-11.pdf

Download(663kB) | Preview

Abstract

Вивчення основних розрахункових залежностей, способів та методів їх використання для гідравлічних розрахунків напірних та безнапірних русел на рівномірний рух, водозливів, спряжуючих споруд є однією з важливих частин у підготовці фахівців усіх спеціальностей НУВГП. Дисципліна «Інженерна гідравліка» надає знання основних гідравлічних розрахунків напірних та безнапірних русел на рівномірний рух рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у напірних та безнапірних системах при русі рідини та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. The study of basic calculation dependencies, methods and methods for their use for hydraulic calculations of pressure and pressure relief channels for equal movement, drainage, and conveying structures is one of the most important parts in the training of specialists in all specialties of NUVGP. The discipline "Engineering Hydraulics" provides knowledge of the basic hydraulic calculations of pressure and pressure relief channels for the uniform movement of the liquid. During the study of this discipline students are able to determine the parameters and hydraulic elements of the living section of the flow in pressure and non-pressure systems in fluid flow and to use the normative and reference literature on the issues being studied. In this case, the knowledge obtained as a result of the study of other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-11, короткий трубопровід, довгий трубопровід, тупикова мережа, кільцева мережа, рівномірний рух, нерівномірний рух, водозлив, гідравлічний стрибок, спряження б’єфів, short pipeline, long pipeline, dead-end network, ring network, uniform movement, uneven movement, spillway, hydraulic jump, the modes of the high-speed structure of the liquid flow
Шифр: 01-04-11
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 Jan 2019 07:45
Last Modified: 14 Jan 2019 07:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12902

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year