Робоча програма «Вища математика» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Економіка» спеціалізації «Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика». Program of the Discipline «HIGHER MATHEMATICS» specialty 051 «Economy» specialization «Business Analysis and Human Resource Management and Labor Economics", «Economic Cybernetics»

Downloads

Downloads per month over past year

04-02-119 Цецик, С. П. (2018) Робоча програма «Вища математика» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Економіка» спеціалізації «Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика». Program of the Discipline «HIGHER MATHEMATICS» specialty 051 «Economy» specialization «Business Analysis and Human Resource Management and Labor Economics", «Economic Cybernetics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-02-119 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Вища математика» відіграє важливу роль у системі професійної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки». У процесі вивчення дисципліни формується математична компетентність студентів, що є складовою професійної компетентності фахівців даної спеціальності. Вона включає такі компоненти: уміння мислити математично (володіння зальними прийомами розумової діяльності: аналізом, синтезом, індукцією, дедукцією, абстрагуванням, узагальненням, порівнянням тощо); уміння чітко та логічно викладати математичну інформацію, самостійно опрацьовувати основну та додаткову математичну літературу; уміння перевести на математичну мову завдання із природничих та фахових дисциплін (формалізація); уміння раціонально вибирати математичний апарат (методи, прийоми, алгоритми) для розв’язання побудованої математичної моделі; уміння аналізувати отриманий розв’язок, робити висновки (інтерпретація). The discipline "Higher Mathematics" plays an important role in the system of professional training of students studying in the specialty "Economics" of the field of knowledge "Social and behavioral sciences". In the process of studying the discipline, mathematical competence of students is formed, which is a component of professional competence of specialists of this specialty. It includes the following components: the ability to think mathematically (possession of clue methods of mental activity: analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, alignment, comparison, etc.); the ability to clearly and logically teach mathematical information, to independently develop basic and additional mathematical literature; the ability to translate the problem of natural and professional discipline into mathematical language (formalization); the ability to efficiently choose a mathematical apparatus (methods, techniques, algorithms) for solving the constructed mathematical model; the ability to analyze the resulting solution, draw conclusions, etc. (interpretation).

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-02-119, вища математика, функція, границя, диференціал, інтеграл, Higher Mathematics; function, limit, differential, integral
Шифр: 04-02-119
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Вищої математики
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Jan 2019 12:56
Last Modified: 17 Jan 2019 12:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13018

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year