Робоча програма «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "EUROPEAN BUSINESS" specialty 292 International economic relations

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-69 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "EUROPEAN BUSINESS" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-69.pdf

Download(924kB) | Preview

Abstract

Європейський бізнес передбачає дослідження конкретних проблем міжнародного бізнесу на основі загальнонаукових та емпіричних методичних наукових прийомів, що дає розуміння особливостей організації та інструментів регулювання торгівлі та бізнесу в країнах Європи; вивчення та осмислення економічного потенціалу країн ЄС та України з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних умов організації спільних з європейським капіталом підприємств, багатонаціональних корпорацій. Сутністю європейського бізнесу є підприємництво, що здійснюється у міжнародній сфері. Студенти вчаться обґрунтовувати головні напрями забезпечення економічних, політичних, соціальних стосунків України, корпорацій, фінансових установ, бізнес-структур до інтеграції в європейську економіку, аналізувати інформацію про передумови інтеграційних процесів в Європі, інституційного оформлення економічних відносин України та ЄС, механізмів управління сучасною Європою та ін. European business involves studying specific problems of international business on the basis of general scientific and empirical methodological scientific techniques, which gives an understanding of the organization's specifics and instruments for regulating trade and business in European countries; study and comprehension of the economic potential of the EU and Ukraine in order to identify objective and subjective conditions for the organization of joint enterprises with European capital, multinational corporations. The essence of European business is entrepreneurship, which is carried out in the international sphere. Students learn to substantiate the main directions of ensuring economic, political, social relations of Ukraine, corporations, financial institutions, business structures before their integration into the European economy, to analyze information about the preconditions of integration processes in Europe, institutional formulation of economic relations between Ukraine and the EU, mechanisms of management of modern Europe and other

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-69, бізнес, торговельна політика, торговельна угода, прибуток, рентабельність, багатонаціональна корпорація, business, trade policy, trade agreement, profitability, profitability, multinational corporation
Шифр: 06-12-69
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 23 Jan 2019 09:01
Last Modified: 23 Jan 2019 09:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13100

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year