Робоча програмаз дисципліни „Композиція” для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Program of the Discipline "Composition" specialty 191 "Architecture and Urban Development"

Downloads

Downloads per month over past year

03-07-06 Чернюшок, О. В. and Байцар-Артеменко, О. В. (2018) Робоча програмаз дисципліни „Композиція” для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Program of the Discipline "Composition" specialty 191 "Architecture and Urban Development". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-07-06.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Вивчення композиції, є інтегративною дисципліною фахової підготовки архітектора. Принципи навчання базуються на вивчені об’ємно-просторової композиції з поступовим переходом до архітектурної композиції.Вивчення дисципліни починається базується із розгляду загальнотеоретичних питань, які служать теоретичною базою для практичних занять та самостійних робіт, сприяють обдуманому виконанню завдань, готують студентів до діяльності архітектора. Успішне засвоєння студентами курсу відкриває їм шлях до використання знань в самостійній творчій діяльності Композиція- це цілісна система архітектурних форм, що відповідає художнім, функціональним і конструктивно-технологічним вимогам. Унікальність архітектурної композиції у синтезі художніх і технічних прийомів, які дозволяють створювати об’єкти за художніми якостями і доцільністю у функціональному і технічному відношенні, що відповідає тріаді Вітрувія: "користь, міцність і краса". The study of composition is an integrative discipline of professional training of an architect. Principles of training are based on the studied volumetric-spatial composition with a gradual transition to the architectural composition. The study of discipline begins with the consideration of general theoretical questions, which serve as a theoretical basis for practical classes and independent work, contribute to the deliberate performance of tasks, prepare students for the activities of the architect. Successful learning by students of the course opens the way for them to use knowledge in their own creative activity. The composition is an integral system of architectural forms, which corresponds to artistic, functional and constructive-technological requirements. The uniqueness of the architectural composition in the synthesis of artistic and technical techniques, which allow you to create objects for artistic qualities and expediency in a functional and technical respect, which corresponds to the triumph of Vitruvius: "benefit, strength and beauty"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-07-06, архітектурна композиція, об’ємно-просторова композиція, синтез, художня якість, функція, конструктивні технології, architectural composition, volume-spatial composition, synthesis, artistic quality, function, constructive technologies
Шифр: 03-07-06
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 191 Архітектура та містобудування
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Jan 2019 08:03
Last Modified: 03 Mar 2020 09:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13156

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year