МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Логістика підприємств виробництва будівельних матеріалів” для студентів спеціальності 7.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-01-321 Сиротинський, О. А. та Форсюк, С. Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Логістика підприємств виробництва будівельних матеріалів” для студентів спеціальності 7.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
02-01-321.pdf

Download(786kB) | Перегляд

Анотація

В умовах переходу до ринкових відносин радикальних змін за- знають концептуальні та фундаментальні положення економічних наук. Використання набутого світового досвіду уможливить конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світовому ринку. Одним із найважливіших елементів цього досвіду нині виступає компетентність у теорії та практиці логістичних рішень. На сучасному етапі логістика як напрям економічної науки і як окрема навчальна дисципліна акумулює в собі як традиційне, так і власне надбання економічних дисциплін. Систематизація, структуризація, "заземлення" в проблематику логістичної теорії сучасних методичних підходів та механізмів планування, організації, координації, контролю та управління підприємством у поєднанні з науками про транспортування, матеріально-технічне забезпечення,інформатикою та дослідженням операцій інтегрує логістику в систему сучасного менеджменту. Це обумовлює особливий підхід до вивчення та оволодіння цією дисципліною.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 02-01-321, логістика підприємств, визначення вантажообігу, потреби підприємства, виробничий графік, виробничий план, часові відомості
Шифр: 02-01-321
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 05 - Інженерія > 0505 - Машинобудування та матеріалообробка
За напрямами > 05 - Інженерія > 0505 - Машинобудування та матеріалообробка > 8.05050315 - Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 12 Груд 2014 12:31
Останні зміни: 18 Трав 2016 06:05
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1317
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року