Робоча програма «Управління якістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування), 073 «Менеджмент» (Менеджмент інноваційної діяльності, 073 «Менеджмент» (Менеджмент природоохоронної діяльності). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "QUALITY MANAGEMENT" Specialty 073 «Management»

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-34 Пахаренко, О. В. (2018) Робоча програма «Управління якістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування), 073 «Менеджмент» (Менеджмент інноваційної діяльності, 073 «Менеджмент» (Менеджмент природоохоронної діяльності). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "QUALITY MANAGEMENT" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-34.pdf

Download(975kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Управління якістю» є невід’ємною частиною формування професійної компетентності студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Дисципліна «Управління якістю» направлена на оволодіння теоретичними знаннями процесного і системного менеджменту, вимоги до розробки і побудови візуальних моделей системного управління бізнес-процесами, змісту положень Міжнародного стандарту ІСО-9001 «Системи управління якістю. Вимоги», особливостей управління якістю на рівні підприємства, змісту і послідовності стадій формування якості продукції, порядку побудови процесної структури організації та системи управління якістю, змісту факторів, що обумовлюють якість продукції та елементів системи управління якістю, переліку документів для функціонування системи управління якістю, вітчизняного і міжнародного досвіду з управління якістю, класифікації витрат на якість, зміст положень філософії якості, програм і національних премій, а також змісту головних положень теорії TQM. Discipline "Quality Management" is an integral part of the formation of professional competence of students of the specialty 073 "Management". The discipline "Quality Management" is aimed at mastering theoretical knowledge of process and system management, requirements for the development and construction of visual models of system management of business processes, content of the provisions of the International Standard ISO-9001 "Quality Management Systems. Requirements", features of quality management at the enterprise level, content and consistency of the stages of product quality formation, the order of construction of the organizational structure and quality management system, the content of the factors that determine the quality of products and elements of the quality management system, the list of documents for the functioning of the quality management system, the domestic and international experience in quality management, cost classifications, quality philosophy content, programs and national awards, as well as the content of the main polo en theory of TQM

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-34, якість, система управління якістю, стандарти, процесний підхід, управління бізнес-процесами, quality, quality management system, standards, process approach, business process management
Шифр: 06-08-34
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Jan 2019 09:36
Last Modified: 28 Jan 2019 09:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13193

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year